Detta är Tankesmedjan Argos

Tankesmedjan Argos

Ur stadgarna:


Tankesmedjan Argos är ett idéinstitut i frågor som rör försvars- och säkerhetspolitik i allmänhet men med fokus på Östersjöregionen.

Tankesmedjan Argos ska ta initiativ till och arrangera seminarier och konferenser samt utnyttja möjligheterna att ge ut egna skrifter och publikationer.

Tankesmedjan Argos medarbetare uppmanas delta i den allmänna debatten.

Tankesmedjan Argos tar aldrig ställning i försvars- och säkerhetspolitiska frågor. Varje medarbetare, eller medarbetare i samarbete, står för de åsikter de för fram som enskilda individer.

Tankesmedjan Argos är i grunden försvarspositiv.