måndag, oktober 29, 2007

Partistämma, gårdsförsäljning och traditionella värderingar

Jag skäms för mitt dåliga bloggande. Måste få lite mer disciplin på det området.
Just kommen tillbaka från dem moderata partistämman i Gävle. Kommer hem med delade känslor. Vissa beslut var bra, andra till och med mycket bra och en del var sådana som inte alls föll inom den ram där mina åsikter befinner sig. Men så är det i ett demokratiskt parti. Där finns åsikter som man står mer eller mindre nära.

Jag har sedan jag fått förtroendet att representera Gotland och moderaterna i riksdagen fått frågan hur jag kan sitta kvar när en hel del frågor som röstats igenom av den nya regeringen inte riktigt stämmer in med de uppfattningar som jag har gjort mig känd för. Och det är något jag har funderat på själv också.
Men en sak måste man utgå ifrån och det är att det inte finns något parti där man håller med om allt. Vi är 97 ledamöter i den moderata riskdagsgruppen. Ingen människa tror väl att vi har exakt samma uppfattning i alla frågor? Och det har vi inte heller. Något vi ska vara djupt tacksamma för.

Jag ser moderata samlingspartiet och medlemskapet i partiet som ett paket. Antingen tar man emot paketet eller så lämnar man tillbaka det. Så länge paketet innehåller en majoritet av åsikter som jag håller med om är det inte svårt att vara medlem. Men skulle den dagen komma – vilket jag innerligt hoppas att den inte gör - då där finns fler åsikter i paketet jag har en annan uppfattning i än de jag håller med om – då är det dags att gå. Winston Churchill förklarade på sin tid att han var en sådan person som bytte parti efter åsikt och inte en sådan som bytte åsikt efter parti. Och jag håller med.

Vad var det då jag tyckte gick mindre min väg? Jo, det könsneutrala äktenskapet. Jag tror det är fel och oriktigt av många skäl. För mig är äktenskapet något som är förbehållet man och kvinna. Andra parrelationer är något annat – men inte äktenskap.

Jag sticker inte under stol med att jag är konservativ. Och som konservativ står jag för traditionella värderingar. En av de mesta och viktigaste traditionella värderingarna är tron på äktenskapet mellan man och kvinna. Äktenskapet är inte bara en parrelation, det är ett fundament i det civiliserade västerländska samhället. Jag återkommer och utvecklar dessa tankar vid ett senare tillfälle.
Samtidigt måste sägas att jag inte vill försämra för eller diskriminera samkönade par eller förändra de rättigheter som ges idag.

Jag är besviken att partiledningen och därefter stämman satte ner foten när det gäller den ryskkontrollerade gasledningen som planeras genom Östersjön. Men en liten ljusning fanns dock i Gunilla Carlsson svar när hon lovade att alla aspekter skulle ses över när Nord Stream kommer med sin ansökan. Även de säkerhetsmässiga. Och det är bra. Tidigare har man bara pratat om miljö.

Stor framgång var partiets ställningstagande när det gäller gårdsförsäljning av vin. Stämman inte bara biföll vårt önskemål från Gotland om vår ö skulle bli ett försöksområde för gårdsföljning. Man tyckte att hela Sverige skulle bli ett Gott Land, på detta område. Så det är bara att tacka och bocka. Nu kan vi bara hoppas att regeringens utredare i frågan kommer med ett snabbt och enkelt svar på hur gårdsförsäljning i Sverige ska kunna gå till.

Återkommer om det där med traditionella värderingar. Det känns som det behövs just nu.