måndag, april 30, 2007

Oroväckande händelser i Estland

I förra veckan deltog jag i ett seminarium om dagens Ryssland arrangerat av moderaterna och Folk och Försvar. Ett mycket intressant seminarium som gav en ganska heltäckande bild av vår store granne i öster. Kanske jag blev något mer förhoppningsfull inför Rysslands framtid än jag varit tidigare. Förhoppningsfull på det viset att det finns många människor i Ryssland som verkligen vill att landet ska reformeras, att det ska bli en demokrati med yttrandefrihet och allt det som vi anser krävs för att ett land ska betraktas som demokratiskt. Förhoppningsfull för att dessa människor sträcker ut sina händer till omvärlden för att bli en del av den och inte isolera sig i gammal sovjetisk stormaktsnostalgi.
Men samtidigt har vi en kapitalism i Ryssland som är rå och brutal och som har mer gemensamt med det gamla Sovjet än med ett framtida demokratiskt Ryssland.
Denna kombination av rå kapitalism och kvarlevorna av Sovjetunionen när det gäller synen på yttrandefrihet, medborgerliga rättigheter och hur man ser på sina grannländer inger inte direkt något lugn.

Förakt för Estland
Händelserna i den estniska huvudstaden den senaste veckan visar med skrämmande tydlighet hur man från Moskva ser på de små baltiska länderna.
Att flyttande av en staty som minner om andra världskriget och den långa sovjetiska ockupationen av Estland och de övriga baltiska länderna skulle orsaka kravaller och politiska utfall från högsta rysk nivå kanske inte förvånar.
Rysk media har underblåst de anti-estniska stämningarna bland den rysktalande befolkningen i Estland. Allt för höga politiska företrädare i Ryssland – för att det ska vara sunt – har uttryckt sitt förakt för Estland och den estniska regimen.

Har inte gjort upp med diktaturen
Ett stort problem för dagens Ryssland är att man utan att ha kunnat göra så mycket har fått ta över arvet efter Sovjetunionen. Och detta utan att ha gjort upp med den långa diktaturen.
Ryssland idag är allt för mycket Sovjet av igår för att omvärlden ska kunna känna lugn.
En maktposition i det gamla Sovjet på kommunistpartiets uppdrag är inte något som diskvalificerar för höga befattningar i dagens Ryssland.

Rövarkapitalism
Jag hade hoppats att den värsta tiden av rövarkapitalism hade försvunnit i dagens Ryssland. Men på förra veckans Rysslandsseminarium fick vi höra från ett antal experter är så inte är fallet. Det är pengarna som styr i Ryssland. Och det är mycket pengar det handlar om. Det har blivit en sammanblandning av politiska målsättningar och kapitalistiska. För såväl den ryska politiken som den ryska ekonomin gäller det att samla marknadsandelar i världen. Och det ta gör man med de medel som står till buds och med de kunskaper man förvärvat under senare år men också de som man ärvt från det nu icke längre existerande Sovjetunionen.

Anledning till oro
President Putins senare uttalanden om västvärlden och avhoppet från de gemensamma nedrustningsavtalen ger anledning till oro.
Ingen vinner på ett isolerat Ryssland. I takt med avståndstagandet från väst ökar de ryska kontakterna med Kina.
Två länder, vars befolkningar lidit under kommunistiska diktaturer, som nu har tagit till sig de utrensade avarterna av det marknadsekonomiska systemet – kapitalismen. Vad betyder detta för framtiden? Det är tveksamt att det skulle vara positivt.


Hälsar våren i Stenkyrka
Klockan springer iväg. Det är valborgsmässoafton och jag har fått äran att hålla talet till våren i min hemsocken Stenkyrka. Klockan 20.30 ska elden tändas och jag ska hålla mitt anförande. Därför är det nu hög tid att jag förbereder detta. Vad det ska handla om återstår att se, men det blir nog lite om eldens tradition i svenskt firande av vårens ankomst och en tillbakablick på vem denna Valborg egentligen var.

söndag, april 29, 2007

”Godmorgon världen” den 29 april

”Godmorgon världen” – är ett av Sveriges Radios absolut bästa program. Jag är en trogen lyssnare sedan otäckt många år.
En av höjdpunkterna i programmet är ”Panelen” där ett antal opinionsbildare får möjlighet att svara på aktuella frågor och ge en liten fingervisning om åt vilket håll åsikterna i svensk media blåser.
Som vanligt gör man ett val av debattörer så att företrädare med konservativ uppfattning nekas tillträde. Däremot dansar nyliberala företrädare ganska så ofta på denna arena tillsammans med socialister och vänsterföreträdare av skiftande röd nyans. Uppenbarligen är det okänt för inbjudarna att det finns politiskt konservativa företrädare på landets ledarsidor. Varför får (nästan) aldrig Smålandsposten, Nya Wermlandstidningen, Barometern eller Svenska Nyhetsbyrån(för att nämna några) tillträde till detta program?

Men om vi ser på söndagens program – vad att säga om det? Ganska förutsägbart, faktiskt. Panelister denna gång var
Niklas Ekdahl från DN, Lotta Gröning från Aftonbladet och Carl Rudbeck som nu tydligen förekommer på Sydsvenska Dagbladets ledarsida. En liberal, en socialist och en nyliberal.

Spekulationer
Spekulationer i vem som ska efterträda Lars Leijonborg. Inga sensationella förslag. Helt väntat tyckte Lotta Gröning att det borde vara en kvinna – vem hade väntat något annat? Annars var det Jan Björklund som tippades bli efterträdaren.
Man kom också in på de goda opinionssiffrorna för socialdemokraterna och de inte allt för ljusa siffrorna för alliansregeringen.
En teori som luftades var att ju längre ifrån regeringsmakten ett parti är, desto populärare bland väljarna. Detta skulle alltså förklara socialdemokraternas goda siffror - Det har precis varit ett val och det dröjer fram till 2010 innan socialdemokraterna under sin nya partiledare rimligtvis har chansen att ta över. Det är möjligt det är så.
Men jag skulle ljuga om att jag sa att jag inte brydde mig om de låga siffrorna för alliansen. Det starka stödet för socialdemokraterna och det låga för alliansen i jämförelse med valresultatet är inte tillfredställande.

Synas, höras och ta initiativ
För oss borgerliga politiker betyder det att vi måste synas mer, höras mer och ta initiativet i debatten.
Även om våra ministrar arbetar mycket och finns där de bör vara så skulle man kunna önska att det nådde ut mer i media än vad som är fallet. Jag tror att förståelsen bland väljarna för politiken då skulle öka.
Kanske är det så att vi på den borgerliga sidan är ovana i kontakterna med media när vi har den politiska makten. Precis som media behöver träna upp nya ingångar och skapa nya kontakter med en regerings och dess förgreningar som ännu bara suttit i ett halvår. För att ett förtroende ska fungera måste det fungera från två håll. Och det tar tid innan ett sådant förhållande är etablerat.

lördag, april 28, 2007

Taiwans flagga på Högskolan

Efter en ganska tät och händelserik vecka i riksdagen avslutades den inte mindre intressant på Gotland.

Taiwans flagga vajade i fredags (27 april) utanför Högskolan.
Tillsammans med Högskolan på Gotland, Svenskt Näringsliv och Gotlands Turistförening har jag tagit initiativet till att arrangera en temadag om Taiwan.
Representanter från Taiwan Mission i Stockholm (Taiwans Handelsrepresentation) kom till Gotland för att föra direkta diskussioner med Svenskt Näringsliv, Högskolan och Turistföreningen om handelsutbyte, student- och forskningsutbyte samt ett ömsesidigt turistutbyte mellan de båda öarna. Dessa diskussioner genomfördes på förmiddagen och på eftermiddagen inbjöds till ett möte öppet för intresserade.

På eftermiddagen hedrade landshövding Marianne Samuelsson och kommunalrådet Gustaf Hoffstedt (m) seminariet med att närvara.

Samtliga involverade var nöjda och konstaterade efter mötet att det fanns all anledning att fortsätta diskussionerna och hålla kontakterna vid liv.

Lokalradion på Gotland uppmärksammade sammankomsten med ett längre inslag men de båda dagstidningarna GA och GT gjorde beklagligt nog en annan nyhetsprioritering.

Det danska kulturella och historiska arvet
Det nybildade Svensk-Danska Parlamentarikerförbundet, som jag fått förtroendet att vara ordförande för, planerar ett seminarium i riksdagen om hur man från dansk respektive svenskt sida tar vara på det danska kulturella och historiska arvet i de gamla danska landskapen Skåne, Halland, Bleking och Gotland.
I Sverige har man glömt att dessa delar av riket (tillsammans med Bohuslän och Jämtland) inte har samma historia som Mälardalen. Något som tål att påminna om.
Hur vårdar man arvet i Danmark? Bland annat detta hoppas vi få reda på.

a href="http://fnul.se/sajt/0d71/rolf-k-nilsson"