söndag, november 22, 2009

PRESSMEDDELANDE

- Vi har fått en ny säkerhetspolitisk situation i Östersjöområdet som måste vägas in när vi ser på vilka resurser som ska tillföras försvaret i framtiden, förklarade Rolf K Nilsson då han på lördagen talade försvarspolitik på Ängelholmmoderaternas ledarskapsutbildning.
- Personligen ser jag ingen möjlighet hur man ska kunna undgå att tillföra försvaret mer pengar i budgetarna efter 2010 om vi ska ha det försvar vi behöver.
- Försvaret har genomgått ett nödvändigt stålbad. Kanske hade det kunnat genoföras annorlunda, inte minst när det gäller förbandsnedläggningar. Men nu befinner vi oss i en ny situation där det behövs en ny strategi och utökade militära resurser, menar Rolf K Nilsson.
- När Nord Streams/Gazproms gasledning i Östersjön blir en realitet får vi en utökad konstant närvaro av den ryska Östersjöflottan i vårt närområde. Att ryssarna menar allvar råder det ingen tvekan om.
- I Sverige har vi valt att se på gasledningen som en ren miljötillståndsfråga. De stora ryska militärövningar som genomförts för några månader sedan - med gasledningen som ett av motiven - och som ska återkomma vartannat är visar på ökade risker för militära incidenter i Östersjöområdet, tror Rolf K Nilsson. Våra grannar i Estland, Lettland, Litauen och Polen har vid upprepade tillfällen visat sitt missnöje och sin oro med vad gasledningen får för följdverkningar. Det är hög tid vi tar de ryska aktiviteterna på allvar och lyssnar på våra mer erfarna grannar på andra sidan Östersjön!

tisdag, november 17, 2009

Ryska intressesfären vidgas

Efter den svenska regeringens ja till Nord Streams/Gazproms planerade gasledning är förmodligen de formella hindren för byggandet borta.
I december 2007 när Nord Streams första ansökan lämnades in konstaterade Dirk van Ameln, som då var ansvarig för tillståndsprocessen, att det inte fanns några rättsliga skäl för Sverige att säga nej och att man inte heller räknade med det eftersom man ville tro att Sverige var en ”rättsstat”. Och när regeringen i torsdags kom med sitt besked kunde miljöminister Andreas Carlgren ge ett direkt svar till van Ameln, då han förklarade att det inte fanns något skäl inom internationell rätt för Sverige att säga nej. ”Sverige är en rättsstat”, förklarade Carlgren, varför det måste bli ett ja.

Vi får nu inrätta oss för en framtid med en ryskkontrollerad gasledning som skär rakt ner genom Östersjön och allt vad det innebär. Att det blir en förändring mot det som varit torde det inte råda någon tvekan om.
De baltiska ländernas försvarsministrar har i ett gemensamt uttalande efter det svenska svaret just varnat för en ökad militarisering av Östersjön. Och det är inga uppgifter tagna ur luften, eller någon gammal ”rysskräck” som ligger bakom.
Redan i början på 2000-talet kunde vi från dåvarande presidenten Vladimir Putin få vet att med gasledningen skulle den ryska Östersjöflottan få nya och utökade uppgifter. Dåvarande försvarsministern Sergei Ivanov, numera vice premiärminister, förklarade att den ryska intressesfären i och med gasledningens tillkomst skulle öka västerut politiskt, ekonomiskt och militärt. Och det är precis där vi befinner oss. Att det inte bara var ord, eller propaganda för inhemskt bruk kunde vi se för drygt en månad sedan då Ryssland genomförde de största militära övningarna i och kring Östersjön sedan den ryska statens nybildande. Inte sedan Sovjetunionen genomförde sina övningar 1981 har vi sett en sådan militär koncentration i våra farvatten.
I övningarna ingick att skydda och försvara gasledningen. Något man till mångas förvåning gjorde med landstigningsövningar och luftlandsättningar av pansarfordon. Beskedet från rysk sida var tydligt. Med Zapad 09 och Ladoga 09 uppfyller man Putins och Ivanovs löften från tidigt 2000-tal. Militariseringen av Östersjön är ett faktum.

I Sverige har debatten runt gasledningen koncentrerats till att handla om miljön och vilka miljökonsekvenserna blir om/när ledningen blir verklighet. Detta har fått många att tro att ledningens dragning har handlat om miljö och inte något annat. Mer fel går det knappast att ha.
Den ryskkontrollerade gasledningen är i första hand ett politiskt bygge med militära inslag.
I Rysslands planer att axla Sovjetunionens roll som stormakt ingår att med energin som vapen utöva politisk makt.
I första etappen kan Ryssland när ledningen blir färdig stänga av gasleveranserna till de baltiska länderna, Ukraina och det övriga sovjetstyrda Östeuropa. Detta utan att tillförseln till Västeuropa hotas. Idag har vidaretransporterna till väst varit en garanti för att också Östeuropa ska få ta del av den ryska energin.
Som ett övergripande mål svävar Putins förkunnelse om att använda all energiexport för att öka Rysslands inflytande. Det kan också uttalas i klartext: att göra Västeuropa beroende av rysk energi.
Från svensk sida måste vi nu analysera den nya situation som blivit realitet och anpassa den svenska försvars- och utrikespolitiken efter detta. Och det kan än en gång konstateras att gasledningen inte ligger i svenskt intresse.

Rolf K Nilsson

lördag, november 07, 2009

Tror Putinanhängarna att Putin ljuger?

Värderade kollegan i försvarsutskottet Staffan Danielsson (c) kommenterar på sin blogg mitt föregående inlägg. Ja, vad ska man säga. Inget nytt här. Danielsson har sett på frågan om gasledningen precis som man vill från rysk/tysk sida – enbart på miljöbiten. Därmed blev det en miljödiskussion som fick mest uppmärksamhet. Att regeringen har hanterat detta som myndighet mer än som en politisk instans är regeringens val. Man har gjort vad som förväntats i de internationella avtal och konventioner som vi som land har förbundit oss att följa. Korrekt. Strikt. Odramatiskt. Men nu är gasledningen så mycket mer än en miljöfråga, så mycket mer än en ett miljöskadligt inslag på Östersjöns botten. Jag vet inte varför Danielsson inte vill se på gasledningen utifrån andra aspekter än miljön.

Förr, när Moskva var huvudstad i Sovjetunionen, skulle alla uttalanden från makthavarna bakom Kremls murar tolkas på olika sätt för att förstå vad de egentligen menade. Idag menar många av Putin-Rysslands försvarare att det är ett nytt sätt makten i Moskva utövas. En ny tid, ett nytt Ryssland. Men varför då inte lyssna på vad ryssarna säger om gasledningen, vad den betyder och vad den ska användas till och i vilka syften? Här behövs inga tolkningar eller tydningar. Budskapet är mycket klart och tydligt. Men inte ens Putin-anhängarna vill acceptera det Putin säger som korrekt. En mycket märklig inställning.

Om nu regeringen var av den uppfattningen att man inte hade något val, utifrån avtal och konventioner, hade man ändå kunnat göra ett tillägg i ett uttalande där man förklarade att gasledningen inte ligger i svenskt intresse. Att inte göra några andra kommentarer än de juridiskt/rättsliga får lätt omvärlden att tro att Sverige ställer sig positivt till projektet.
Varningarna och vad vi nu kan vänta oss av framtiden har inte låtit vänta på sig. De estniska, lettiska och litauiska försvarscheferna har i ett gemensamt uttalande varnat för den kommande militariseringen av Östersjön.

Min kritik av försvarsberedningen ligger fast. Jag tycker hela systemet med försvarsberedningar är fel. De frågor de olika försvarsberedningarna tagit upp är sådana som i demokratins namn borde handläggas kontinuerligt av försvarsutskottet.

fredag, november 06, 2009

Försvarsberedningen står inte för sanningen

Nord Streams/Gazproms gasledning - Finns all anledning att återkomma i frågan. Men kan inte låta bli att nu så här på morgonkvisten kommentera det inlägg utskottskollegan Staffan Danielsson gjort på sin blogg om regeringens gaslednings-ja igår.
Staffan Danielsson har sedan jag träffade honom första gången i Försvarsutskottet varit positiv till den ryska gasledningen. Inte heller vill han se några hot med anledning av densamma.
Jag håller inte med Staffan Danielsson, varken i sak eller i analys.
Men det som än en gång både stör mig och upprör är att Staffan Danielsson använder Försvarsberedningens rapporter som något av ett sanningsfacit, ett dokument som alla partier och dess företrädare ställt sig bakom. Så är det inte. Det finns mycket i Försvarsberedningens rapporter som såväl jag som många andra ställer oss både tvivlande och direkt avvisande till. Försvarsberedningens rapporter är vad sju partiföreträdare har kompromissat sig fram till. Vi har aldrig diskuterat Försvarsberedningens slutsatser i försvarsutskottet och inte heller i riksdagen. Därför är inte heller Försvarsberedningens rapporter en sanning eller ett styrdokument. Det är ett debattunderlag, en hjälp för regeringen att lägga förslag som riksdagen kan gå med på. Så – Försvarsberedningens slutsatser är inga sanningar och inga åsikter det finns en total uppslutning kring.

Personligen är jag förvånad att det är så många centerpartister som ställer sig positiva till såväl gasledningen som Putin. Inte minst centerorganet Skånska Dagbladet har genom åren intagit en devot Putinposition som minst sagt förvånar – och förfärar.