måndag, november 14, 2011

Ökad rysk energikontroll medan krigsmakten tillförs hundratals miljarder

Nord Stream har släppt på gasen och planerar en tredje rörledning. Den ryskkontrollerade gasledningen i södra Europa, South Stream, närmar sig förverkligande. Företag med direkt ägaranknytning till ryska staten köper in sig i gas- och oljefälten i Nordsjön.  Den europeiska energitillförseln knyts allt närmare beslutsfattarna i Kreml.
Med detta som bakgrund kommer uppgifterna att Ryssland ska utöka sin ubåtsflotta i områdena runt Nordostpassagen. Det kunde nuvarande premiärministern Vladimir Putin berätta i tisdags.

Enligt nyhetsbyrån RIA Novosti förklarade Putin att det var en självklarhet att Ryssland ska bygga ut sitt ubåtsvapen för att säkra landets säkerhet i den norra regionen. Han kunde också avslöja att nya ubåtar ska tas i bruk av den ryska flottan. Enligt Putin är Nordostpassagen är en för ryska staten prioriterad transportsträcka.
Från rysk sida håller man nu på med att bygga upp underhållsbaser och räddningsstationer längs hela Nordostpassagen för att vara beredd om något oförutsett skulle inträffa.
Den ryska flottans förstärkningar i landets norra områden är endast en del av en större pågående militär upprustning.

Rysk media har stolt låtit meddela att Vladimir Putin övervakat undertecknandet av materielbeställningar till krigsmakten värda över 650 miljarder dollar. I beställningarna ingår byggandet av en ny generation atomubåtar. Totalt har en fjärdedel av upprustningsanslagen lagts på marinen. Enligt Moscow Times planeras en stor del av pengarna som tillförs marinen att användas den närmaste femårsperioden.tisdag, november 01, 2011

Är vi i Östtyskland eller i Sverige?

Jag måste läsa det korta TT-telegrammet två gånger för att det verkligen ska gå in vad som stod där. Och – tyvärr – det är precis samma text första gången som den andra.  Läsaren informeras om att den svenska säkerhetspolisen, SÄPO, begärt prövning om innehållet i Birgitta Almgrens bok ”Inte bara spioner” eftersom man misstänker att brott mot tystnadsplikten har begåtts. I boken beskriver författaren, utan att nämna namn, svenskar som gått den östtyska diktaturens säkerhetstjänst Stasis ärenden.
Efter att boken kom ut i september har debatten om de svenska Stasi-medarbetarna intensifierats. Åsikterna om hur registret där svenskarna finns splittrar den svenska politiska ledningen. Moderaterna blir såväl i regeringen som i Riksdagen allt mer ensamma om att säga nej till att släppa namnen till offentligheten. Samtidigt finns det i den moderata riksdagsgruppen ett stort antal ledamöter som går på offentlighetslinjen.

Justitiekanslern har beslutat att det ska inledas en förundersökning och har gett uppdraget till den Internationella åklagarkammaren i Stockholm.
I sitt beslut om förundersökning konstaterar JK att Birgitta Almgrens bok innehåller information som ger det anledning att tro att brott mot tystnadsplikten verkligen har begåtts.
Kalla vindar från den gamla DDR-diktaturen blåser över Sverige. Hur kan vi annars ha hamnat i denna situation där en svensk forskare och författare utreds för brott – i Sverige - för att hon avslöjar att svenska medborgare har sålt ut sitt eget land till kommunistdiktaturens säkerhetstjänst för över 20 år sedan?

Varför vill inte moderaterna i regeringen öppna Stasis arkiv? Varför vill inte SÄPO öppna Stasis arkiv? Vem ska skyddas? Och varför får Birgitta Almgren munkavle som om hon befanns sig i helt annat samhällssystem än det svenska?
Sedan det blev känt att det fanns svenskar (vem skulle tro något annat?) i Stasiarkiven har vi från allt för många håll fått höra bortförklaringar och svepskäl hur dessa människor hamnat i Stasis garn. Landsförräderiet har förringats och borde uppenbarligen helst glömmas bort.
Vi är på väg mot en präktig skandal i Sverige om denna förundersökning får fortgå. Och nog har vår svenska säkerhetspolis landat fel när den vill lagsöka en svensk forskare i demokratins tjänst?
Det är hög tid att såväl justitieministern som statsministern fattar beslut om att öppna Stasiregistren och få slut på denna ovärdiga rättsprocess mot Birgitta Almgren. Det börjar lukta rättsröta.

ROLF K NILSSON