måndag, mars 30, 2009

Filmvisning med Grigory Pasko i Riksdagen

Hastigt ordnades i fredags ett möte med den ryske miljöjournalisten Grigory Pasko i Riksdagen. Några riksdagsledamöter, politiska sekreterare och ett flertal journalister infann sig och fick se premiärvisningen i Sverige av dokumentärfilmen ”Buried at Sea”. Pasko har följt gasledningen från Ryssland, via Finland och Gotland till Tyskland.
Miljökonsekvenserna av ledningen, om den skulle bli verklighet, blir mycket stora. Politiskt har ledningen inte fört något gott med sig i Ryssland. Fattigdomen är slående och de uteblivna löftena många.
Det var intressant att se och hört de gotländska rösterna kommentera ledningen och det var ännu mer intressant att höra Grigory Paskos kommentarer efter filmen.

Ju mer jag sätter mig in i gasledningsproblematiken desto mer övertygad blir jag att ledningen inte för något gott med sig. Antalet enrollerade svenskar i Nord Streams regi blir allt fler. Uppenbarligen med uppgiften att övertyga oss svenskar om gasledningens förträfflighet. Att antal personer har den senaste tiden fått mail från den nya informationschefen i företaget där han dar slutsatsen att brevmottagarna inte riktigt förstått syftet med ledningen och att han ska förklara för dem hur det hela förhåller sig.
Jag vet åtminstone en riksdagsledamot som fått ett brev och i Svenska Dagbladet kunde vi läsa att tidningens politiske chefredaktör fått ett. Själv får jag varken mail eller brev från Nord Stream längre. Ungefär samtidigt som intervjun med mig publicerades i Der Spiegel har jag tydligen strukits från alla Nord Streams sändlistor. Men det kan jag nog klara mig utan.

Jag hoppas det blir möjlighet för fler svenskar att se filmen och ta till sig dess budskap. Det är ett gediget arbete Grigory Pasko gjort som förtjänar all uppskattning.

Den 22 april kommer Nord Streams propagandabuss till Visby. I helgen befann den sig i Stockholm och ska även göra avstickare till Malmö och Kalmar.

ROLF K NILSSON

torsdag, mars 26, 2009

”För vad hjälper det ett parti om det vinner hela världen, men förlorar sin själ.”

Försvaret diskuteras nu överallt. Det är bra. Diskussionen på Gotland har varit mycket intressant. En intressant iakttagelse är att de som i hårdast ordalag hånar de stridsvagnar som är föreslagna att placeras på Gotland är samma personer som ivrigast ställer sig bakom Gazproms gasledningsbygge och Rysshamnen i Slite.

Försvarspropositionen visar att vi nu har kommit in ett nytt skede av hur det svenska försvaret ska se ut och hur det ska användas. Personligen hade jag gärna sett ett större försvar, både materiellt och i antal soldater. Men nu sitter vi i en fyrpartiregering och vi har fått kompromissa oss fram för att nå enighet. För försvarets skull och inte minst för Sveriges hade det varit bra om vi lyckas få till stånd en bred försvarsuppgörelse. Det är inte bra om försvaret hamnar i en skolsituation där varje ny regering ska göra om och forma sitt eget system. I skolan är det eleverna som offrats, blir det försvaret som får genomgå samma prövningar utsätter vi riket för stora risker.

Nord Stream åker land och rike runt för att propagera för förträffligheterna med gasledningen och den ryska viljan att förse ett behövande Europa med energi. I morgon fredag och på lördag finns de i Kungsträdgården i Stockholm. Den 22 april är det Gotlands tur att hemsökas.
Det finns anledning att återkomma. Återkommer i morgon och beskriver ett arrangemang som ska genomföras under fredagen.

De nya moderaterna

Hur bra mår moderaterna? Ganska bra om man får se till opinionssiffrorna. Men det diskuteras mycket internt. Den förvandling som partiet tycks befinna sig i är kanske inte vad alla riktigt väntade sig när vi fick höras om de nya moderaterna. Att partiet behövde förnyas var nog nästan alla rörande överens om. Men inte att vårt parti skulle bytas ut och bli något helt annat. Det finns anledning till reflektion och till analys. Något som bör göras på varje nivå inom partiet. Partiet är medlemmarnas, inte styrelsernas eller partiledningens. Det är medlemmarna som är partiet och det är medlemmarnas åsikter som måste få komma fram, även om det opinionsmässigt går bra.

Lars Adaktusson hade i veckan en mycket intressant krönika där han filosoferade runt partiet, vad som hänt och vad som håller på att hända. Jag rekommenderar läsning: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2642113.svd .
Kan inte låta bli att citera avslutningen på krönikan ”För vad hjälper det ett parti om det vinner hela världen, men förlorar sin själ.” Förändringen har gått fort, för fort enligt min uppfattning och vi får inte vara rädda att diskutera det som håller på att ske. Kanske är det bra och det enda rätta eller så är det inte så. Det värsta vi kan göra är att okritiskt överlåta tänkandet och analysen åt andra och bara agera publik som gör vågen medan andra sköter tyckandet. Detta är en fråga som rör alla medlemmar.

Trängda socialdemokrater

Socialdemokraterna är trängda. LO-pamparnas inblandning i bonusarna var något som socialdemokraterna inte räknat med. Det råder en irriterad stämning hos det största oppositionspartiet. Man hugger och hackar var man kommer åt. Att bråka och misstolka har blivit mer regel än undantag.
Vi har nu en regering som kan regera och som inte på något viss uppfyllt de socialdemokratiska profetiorna om hur den borgerliga regeringen skulle rasa ihop. Det borgerliga samarbetet måste för de tre oppositionspartierna se ut som det omöjligas konst om man ser till hur splittrade s,v och mp är i de flesta frågor. Det är bara att se hur Riksdagen röstar för att förstå hur svårt det blir att nå enighet på den kanten.

ROLF K NILSSON

onsdag, mars 18, 2009

En arg och en hotfull ryss

Ryska ambassaden i Stockholm tycker inte om den parodi på rysk schlager som var med i den svenska melodifestivalfinalen i lördags
Man drev med Ryssland och ryska företeelse – och det får man inte göra i dagens Ryssland. Reaktionen är mycket hätsk.
Till nyhetssajten ”The Local” har den ryske ambassadtjänstemannen Anatoly Kargapolov förklarat.
”Vi svarar inte på excentriciteter från några galningar vars Rysslandsfobi snarare borde placera dem på mentalsjukhus än på Globens scen.” Ord och inga schlagers.
Humor är förvisso något som kan diskuteras. Vad en tycker är roligt tycker någon annan är dumt eller plumpt. Men så är det. Smaken är olika. Men protesten från den ryska ambassaden är orimlig.

Jag tyckte det var ganska roligt. Kanske inte så mycket finess - men kul. Men nog börjar varningsklockorna ringa när en officiell representant från ett land protesterar mot tämligen så harmlös underhållning i ett annat lands TV? Diktaturer och auktoritära regimer brukar ha väldigt lite förståelse för skämt som rör det egna landets ära. Den ryska reaktionen var avslöjande. Ett land där medborgarna har möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter och där media kan kritisera det mesta skulle aldrig låtit en officiell talesman få komma med sådan kritik. Kritiken avslöjar var Ryssland befinner sig på en demokratiskala. Och hur mycket det finns kvar att uppfylla när det gäller yttrandefrihet och hur en demokratiskt tillsatt statsledning ska förhålla sig till det fria ordet.

Förvisso inte tjänsteman på den ryska ambassaden i Stockholm, men däremot rysk president är Dmitrij Medvedev som på tisdagen träffade sina militära chefer och kunde komma med nya goda upprustningsnyheter till dem.

Från år 2011 ska Ryssland göra omfattande upprustningar när det gäller armé och flotta. Dessutom ska de ryska kärnvapnen förnyas. Enligt den ryske presidenten är hans huvuduppgift nu att höja det ryska försvarets stridsberedskap - främst hos kärnvapenstyrkorna.

Medvedevs löften som kom på tisdagen bör vägas in i den inriktningsproposition som just nu håller på att sammanställas.

ROLF K NILSSON

lördag, mars 14, 2009

Folkpartiet och försvaret

Dagens Nyheters ledarsida prisar folkpartiet och partiets ledamot i försvarsutskottet Allan Widman för regeringens "nya" inställning till det svenska försvaret. Att det skulle vara Widman som ändrat inriktningen.
DN:s ledarsida måste ha ett mycket selektivt minne. Det är mindre än ett år sedan den av DN hyllade Widman ville halvera det svenska flygvapent och dra ner antalet stridsvagnar till ett närmast symboliskt antal. Uppfattningar han var ganska ensam om. Uppfattningar som defintivt inte fick stöd av utskottets moderata ledamöter. Den widmanska omsvängningen tycks snarare ha skett unger galgen - dvs som en direkt följd av partiledare Björklunds inhopp i försvarsdebatten. En omvändelse som jag förvisso välkomnar - men vars tillkomst snarare kommit ordervägen än genom en större övertygelse.

Inte helt fel stridsvagnsförslag för Gotland

Igår, fredag, hade vissa uppgifter om den kommande försvarspropositionen (inriktningspropositionen)läckt ut till Svenska Dagbladet. För Gotlands del var det positivt, även om man alltid kan önska sig mer, att ett stridsvagnskompani ska förrådställas på ön. Bra. Men anledning av "läckaget" skickade jag ut ett pressmeddealnde till Gotlandsmedia. GA refererade till det i dagens tidning - GT skrev inte en rad. Däremot fortsatt Putinkramande från Henry Lindqvist.

Här nedan är pressmeddelandet i sin helhet:


P R E S S M E D D E L A N D E

- Beskedet från försvarsministern om att det blir ett förrådsställt stridsvagnskompani på Gotland, helt i enlighet med arméinspektörens förslag, välkomnar jag, säger Gotlands moderate riksdagsledamot Rolf K Nilsson.
- Inriktningspropositionen om försvaret kommer på tisdag, men just den här uppgiften om Gotland har läckt ut och försvarsminister Sten Tolgfors har bekräftat att uppgifterna stämmer. Jag har pratat med försvarsministern som befinner sig i Prag, och han försäkrar att stridsvagnskompaniet finns med i den kommande propositionen, säger Rolf K Nilsson.
- Vi har från den moderata försvarskommittén i försvarsutskottet länge framfört åsikten att vi måste ha en militär närvaro på Gotland. Och jag har vid varje möjligt tillfälle fört fram dessa åsikter i vår egen grupp och i våra diskussioner med försvarsministern och försvarsdepartementet, säger Rolf K Nilsson. Och det känns väldigt bra att våra åsikter har fått gehör.
- Med placering av ett stridvagnskompani på Gotland uppnår vi flera syften. Vi ska ha ett flexibelt och rörligt försvar. Med ganska stor enkelhet och förhållandevis snabbt kan vi i framtiden föra över både trupp och lättare materiel från fastlandet till Gotland. Det är den tunga utrustningen som är mer komplicerad. Nu finns det tung utrustningen på Gotland i och med det förrådsställda stridsvagnskompaniet. Politiskt är detta en signal utåt att Sverige bryr sig om Gotland, att Gotland ska försvaras, säger Rolf K Nilsson. Och detta är bra!
- Det förrådsställda stridsvagnskompaniet tillsammans med det gotländska hemvärnet, de blivande nationella skyddsstyrkorna, med bättre utbildning och bättre utrustning och utökade uppgifter blir en bra grund för det framtida gotländska försvaret, säger Rolf K Nilsson.

lördag, mars 07, 2009

Bakläxa för Alkoholutredningen

Alkoholutredningen vill inte tillåta gårdsförsäljning av vin. Märkligt och bakåtsträvande.

Den 4 mars skickade jag nedansteånde pressmeddelande till Gotlands Allehanda och Gotlands Tidningar. Idag har vi den 7 mars. Ännu inte ett ord i någonb av tidningarna. Här är i vilket fall mitt pressmeddelande:


"PRESSMEDDELANDE
Rolf K Nilsson(m)
070-3337900- En stor besvikelse, trodde att den här utredningen skulle leda framåt när det gällde gårdsförsäljningen och inte lägga sig platt för monopolet. Det säger Rolf K Nilsson, moderat riksdagsledamot från Gotland som motionerat i frågan.

- Om jag inte minns fel var direktivet till utredningen att se på möjligheterna hur man skulle kunna förverkliga gårdsförsäljningen med bibehållet monopol. Det har man uppenbarligen inte gjort utan helt krasst konstaterat att gårdsförsäljning av starköl, vin eller spritdrycker inte är förenligt med monopolet.

- Utredningen borde få bakläxa när det gäller gårdsförsäljningen, säger Rolf K Nilsson.

- Det finns en hel del bra förslag som kommer fram i utredningens förslag, så det är synd att man inte fullföljde uppdraget på ett tillfredställande sätt och kom med ett konkret förslag på hur gårdsförsäljningen skulle kunna förverkligas.

- För Gotlands del hade gårdsförsäljningen varit positiv för de enskilda gårdarna/producenterna som fått ytterligare en inkomstmöjlighet men också för alla dem som hade kunnat erbjudas arbete, säger Rolf K Nilsson.

- Sista ordet är inte sagt i denna fråga. Jag har redan varit i kontakt med ett antal riksdagsledamöter från andra platser i landet och vi går vidare i frågan. Det ligger i tiden att vi får en lagstiftning som gör det möjligt för svenska producenter att konkurrera på lika villkor med sina kollegor i det övriga EU."