lördag, juni 16, 2012

Återupprätta Sveriges försvar

Ny Facebook-sida:  Återupprätta Sveriges försvar

https://www.facebook.com/starkareforsvar