tisdag, juli 10, 2012

Med Nya Moderaterna försvann försvarsvänligheten

Jag har fått frågan varför det är så intressant att diskutera den moderata inställningen till försvaret, vilket jag har tagit upp vid ett antal tillfällen. Det finns många svar på en sådan fråga.
Det främsta och kanske viktigaste skälet till att ta upp och oroas för den moderata inställningen till försvaret är att moderaterna har som det utan jämförelse största partiet i regeringen också det största inflytandet. Det moderaterna inte gillar, eller säger nej till blir inte. Det vi nu fått se efter en mycket märklig åsiktsförändring är ett moderat parti som inte ser några problem med att göra ytterligare nedskärningar i det svenska försvaret.

Vi befinner oss just nu i den historiskt märkliga situationen att centern, folkpartiet och kristdemokraterna är de partier på den borgerliga sidan som vill ge försvaret mer pengar medan moderaterna motsätter sig detta. Historiskt har det varit omvänt. Moderaterna har varit det stora försvarsvänliga partiet i Sverige. När det har varit läge för regeringsförhandlingar med övriga borgerliga partier är det moderaterna som har fått kompromissa ner sina krav på anslag till försvaret. Nu är det moderaterna som driver frågan om sänkta försvarsanslag. För många moderata väljare och medlemmar genom åren har just inställningen till försvaret varit ett avgörande skäl för att välja moderaterna. Att välja att rösta på. Att välja att bli medlem i, att välja att bli aktiv i. Många känner sig idag svikna.

Med de ”nya moderaterna” skulle försvarspolitiken nedprioriteras, det hade strategerna inom partiet beslutat. Och detta utan att vad som kan betraktas som en förankringsprocess hade skett. När försvaret omklassificerades till en icke-intressant, mossig och icke i tiden liggande fråga stängdes dörren till satsningar på försvaret.
För min personliga del så är jag milt uttryckt mycket besviken på den försvarspolitik som moderaterna står för idag. Jag får ibland emot mig att det också till del är mitt fel att partiet har hamnat där det står idag eftersom jag såsom varande moderat riksdagsledamot föregående mandatperiod satt med i riksdagens försvarsutskott. Och det var under den mandatperioden den moderata försvarspolitiska ökenvandringen började. Jo, jag satt med och kanske jag kunde gjort mer internt motstånd. Men jag vill nog hävda att vi som då satt i försvarsutskottet, som utgjorde den moderata försvarskommittén, till mycket stor del agerade motståndsrörelse. Vi ville ha mer försvar, vi ville ha ökad uppmärksamhet österut, vi hade en annan bild av framtiden än den som blev den moderattledda regeringens.

I juni 2010 lämnade vi en rapport till försvarsministern ”Blå tankar om framtidens försvar”. Ett par månader tidigare hade han fått ett första utkast till densamma. Inga reaktioner, inga frågor, inga kommentarer. Intresse lika med noll.
För den som är intresserad av vad den moderata försvarskommittén i Riksdagen tyckte våren 2010 så bifogas rapporten nedan.

Även om försvarspolitiken är ett nerprioriterat intresse från de nya moderaterna så är försvarspolitiken sett utifrån ett svenskt nationellt perspektiv en synnerligen viktig fråga. Det är bra att centern, folkpartiet och kd ligger på och önskar en höjd försvarsbudget. Men nu behövs det också röster som höjs inifrån partiet och ställer samma krav. För utan moderaterna lär det inte bli några höjda försvarsanslag.

“Blå tankar om framtidens försvar” (2010)

blc3a5-tankar-om-framtidens-fc3b6rsvar1.pdf

lördag, juli 07, 2012

Försvarspositiv facebooksida https://www.facebook.com/starkareforsvar

Försöker med hjälp av bl.a denna facebooksida bygga upp en opinion för ett återupprättande av det svenska försvaret. Det vi ser nu som pågår inom svensk försvarspolitik är närmast att likna vid en katastrof.
Ser gärna att fler ansluter sig till facebooksidan och bidrar med egna åsikter och i sammanhanget intressanta länkar i frågan. Det finns ropande röster i öknen och det finns all anledning att uppmuntra dessa med kommentarer och glada tillrop.
Vi behöver fler försvarspositiva politiker men Sveriges försvar är för viktigt att helt överlåta åt politiken. Alla med intresse för det svenska försvaret och dess återuppbyggnad har anledning att såväl höja rösten som att lägga sig i debatten!


www.facebook.com/starkareforsvar

tisdag, juli 03, 2012

Moderaterna måste tänka om, om försvaret...

När det gäller den moderata försvarspolitiken i regeringen så har det nog aldrig varit sämre än vad det är just nu. Försvaret har skriande behov av mer pengar. Uteblir dessa går det inte fullfölja de uppgifter som regering och riksdag har ålagt. Vad som är ytterligare besvärande i sammanhanget är att försvaret, utöver det som demokratiskt har beslutats i vår Riksdag, borde vara kvantitativt större än vad det är för att ha den förmåga och beredskap som världsläget kräver.
I detta läge har vi nu en alliansregering där moderaterna är det mest försvarsnegativa partiet av de fyra. Hur kunde det gå så illa? Jo, sedan finansen har blivit näst intill allenarådande också när det gäller de politiska besluten, det politiska innehållet.
Vi ska vara glada för att vi har en så bra ekonomi som vi har i Sverige. Anders Borg är en skicklig finansminsiter som kan hålla ordning på statskassan. Men att få ekonomin att gå ihop är bara ena halvan av problemet. Politiken måste också gå ihop och då blir det betydligt svårare för finansministern – givetvis. Om man ständigt säger nej och skär ner i kostnaderna, utan att se på konsekvenserna, är det inte svårt att få en ekonomi i balans. Skickligheten sätts på spel när ekonomi och politik ska gå ihop. På försvarssidan har regeringen misslyckats – vilket jag sannerligen beklagar.
Folkpartiet inser det, kristdemokraterna inser det, centern inser det – moderaterna vägrar med hänvisningar till pågående byråkratiska förändringar och en beklaglig fortsatt skönmålning av verkligheten, att det svenska försvaret måste tillföras mer pengar.
Som moderat sedan tonåren har jag alltid varit stolt över den moderata försvarspolitiken. Här fanns en fråga som man visste partiet aldrig skulle svika i. Moderaterna var Sveriges mest försvarsvänliga parti. Det kändes tryggt att arbeta för ett sådant parti. Nu, med facit i hand så kan vi konstatera att med de nya moderaternas maktövertagande i partiet så har man svikit sina gamla ideal. Moderaterna är det försvarsnegativa partiet i regeringen. Det har gått stegvis men efter valet 2010 har det gått väldigt fort. Med omgörningen till de nya moderaterna har försvarspolitiken blivit offrad. Man kan fråga sig varför. Vilka tankar styrde denna process?
Moderaterna står vid ett vägskäl just nu när det gäller försvarspolitiken. Antingen tar partiet sitt förnuft till fånga och kommer tillsammans med sina regeringskollegor fram till hur försvarsbudgeten ska förstärkas. Eller så fortsätter man den inslagna försvarspolitiska ökenvandringen med de risker detta innebär. Det värsta är inte att partiet förlorar sympatisörer och medlemmar. Det värsta är att det är Sveriges försvarsförmåga som drabbas.
Moderaterna måste ta ett omtag när det gäller försvarspolitiken. Det måste vara behovet som avgör hur stor del an budgeten som försvaret ska uppta. Det är dags för moderaterna att tänka om nu!