onsdag, augusti 29, 2012

Rädda försvaret från kvartalspolitiker

Regeringen har lovat extra pengar till försvaret för att det ska kunna bli nya JAS-plan. 300 miljoner kronor per år. 300 miljoner kronor om året räcker inte på långa vägar om det inte samtidigt sparas radikalt på andra områden inom den svenska försvarsmakten.

Jag gillar JAS-projektet. Jag vill att Sverige ska både tillverka och sälja JAS-plan. Men det trixande med siffror som nu pågår inger mer oro än lugn tillförsikt inför framtiden. Blir det inte mer pengar till försvaret finns det inget annat att göra än att lägga ner på andra områden för att finansiera JAS. Och detta vore en försvars- och säkerhetspolitisk katastrof.Jag skulle vilja uppmana regeringen och riksdagens ledamöter att lägga av med det politiska spel man nu håller på med och koncentrera sig på politikens innehåll.

Affärsvärldens kvartalskapitalister har fått en ovälkommen motsvarighet i svensk politik och det är kvartalspolitikerna. Politiker som prioriterar utspel och politiskt arbete i sådant som ger snabba utslag i opinionssiffrorna och inte vad som på sikt är nödvändigt.

Försvars- och säkerhetspolitik är inte frågor som i fredstid lockar fram det mest entusiastiska väljarstödet. Inte förrän hotet är direkt synligt och i det närmaste går att ta på infinner sig insikten att det inte hade varit fel att ha en god förberedelse. För kvartalspolitikern är försvars- och säkerhetspolitiken ointressant. För politiker som är statsmannaämne finns övertygelsen om nödvändigheten av långsiktighet och beredskap. Kortsiktiga mål som ger snabb och nästan lika snabbt övergående tillfredställelse är en riskfylld arbetsplan för politiker att ägna sig åt. Förr eller senare straffar det sig.
Det måste bli ett slut på fintandet och trixandet. Ska vi ha ett försvar som ska kunna göra vad vi förväntar oss av det måste regering och riksdag släppa till de nödvändiga ekonomiska medel som krävs.