onsdag, november 28, 2007

Ryssland, gas - än en gång

Det pågår en valrörelse i Ryssland. Sittande makt tvekar inte att med, för våra ögon, ganska brutala medel gå till angrepp mot oppositionen och försvåra för dem att göra sig hörda. Detta sker i ett grannland till Sverige. Och från officiellt svenskt håll är det väldigt svaga invändningar som kommer. Låt oss leka med tanken att liknande händelser skett i Tyskland, i Storbritannien eller i något av våra skandinaviska grannländer. Då hade tystnaden nog inte varit lika omfattande.

Med den valrörelse som pågår i Ryssland, med de krafter som har makt och efter valet får än mer makt är steget inte långt till att ta upp frågan om den planerade gasledningen i Östersjön.
Nord Stream, till 51 procent ägt av det ryska statskontrollerade Gazprom, gör allt vad man kan för att frasmtå som ofarligt, menlöst och otroligt generöst. De senste dagarna har det i riksmedia skrivits om den generositet som visats bland annat Gotland.

Från regeringen vill man bara se på de möjligheter vi har att stoppa eller påverka gasledningen när det gäller miljön. Med de fakta jag har till hands anser jag att man också borde lyfta in säkerhetsaspekterna i denna bedömning.
Det är möjligt att vi, Sverige som stat, inte kan påverka gasledningen och dess sträckning om vi häbnvisar till säkerhetsskäl. Men det borde inte hindra oss från att uttala en åsikt.

Den ryska gasledningen utvidgar den ryska intressesfären västerut politiskt, ekonomiskt och militärt. Det har den ryske försvarsministern själv förklarat så sent som 2006. Med gasledningen får vi en ökad rysk militär närvaro i Östersjön och allt vad detta för med sig.

I sammanhanget får vi inte ignorera vad man tycker i Estland, Lettland, Litauen och Polen. Dessa länders åsikter borde spela stor roll i ett svenskt ställningstagande.

Den diskussion som åter tagit fart genom riksmedias intresse när det gäller beslutet på Gotland att upplåta hamnen i Slite åt Nord stream visar med all tydlighet att den politiska makten på gotland har hoppat i galen tunna.
Det tekniska nämnden gjort, uppenbarligen med bred förankring över partigränserna i kommunstyrelsen (dock utan någon formell bahandling av ärendet), är att ge sitt indirekta stöd åt den politiska linje Ryssland har slagit in på. Detta beslut borde inte ha legat på så låg nivå i beslutskedjan. Och med tanke på dess utrikespolitiska koppliongar är det synnerligen tveksamt om det skulle ligga på en kommunal eller regional nivå. Sista ordet i frågan lär inte vara sagt.

onsdag, november 21, 2007

Ideologiska nätverk

Det finns ett liberalt nätverk i riksdagen. Ett liberalt nätverk med tydliga tendenser åt det nyliberala hållet. Man har inga medlemsavgifter och det finns inga stadgar. Gruppen träffas med den minsta gemensamma nämnaren att de är ”liberala”. Intressant med gruppen är att den drar intresserade med denna gemensamma värdering från en rad partier. Har man varit med i politiken i några årtionden blir man överraskad hur saker och ting förändras med tiden. Ledande nyliberala krafter i detta nätverk är unga centerpartister – CUF:are. Tiderna är sannerligen föränderliga.

Att det finns en ideologisk grupp som diskuterar olika politiska frågor tycker jag är bra. Till och med mycket bra.
Det borde finnas fler grupper av denna typ i riksdagen.
Själv hade jag gärna sett att det fanns ett konservativt nätverk, där man utifrån en konservativ grundsyn kunde diskutera politiska frågor och samhällsföreteelser.

Jag har inte så där extremt mycket till övers för bröderna Robert och John Kennedy. Men en regel som följde dem hela livet var att ”någon borde göra det – varför inte vi?” Något jag har försökt ta med mig. Kräv inte att andra ska göra det – försök istället själv. Ibland lyckas det – ibland lyckas det inte alls.
Så vi får väl se – det kanske blir ett möte med konservativa riksdagsledamöter vad tiden lider.

Nord Stream och Medeltidsveckan
Efter att ha läst på gotlandstidningarnas hemsida och den debatt som pågår där borde jag lägga mig i såväl debatten om Nord Stream som om kommunala pengar till Medeltidsveckan. Men det får bli en uppgift att ta sig an i helgen.
Nord Streams planer för hamnen i Slite och Gazproms för Östersjöområdet finns det mycket mer att säga om. Och det kommer mer. När det gäller Medeltidsveckan på Gotland finns så mycket missuppfattningar och fel att det är beklämmande.
Vad som är intressant just nu är att kommunen för detta enorma marknadsföringsevenemang för Gotland bidrar med 425 000 kronor i tjänster och 25 000 i kontanter.
För detta levererar organisationen Medeltidsveckan ett arrangemang som resulterar i att det konsumeras för minst 185 miljoner kronor med direkt anknytning till denna festival. Ganska bra utdelning för kommunen med tanke på investeringen.
Men det är frågor som jag ska ta mig an i helgen.