måndag, juni 25, 2012

USA:s Moskvaambassadör anklagas för att förbereda revolution i Ryssland

Det är inte bara den ryske överbefälhavaren som hotar sina grannländer med ryskt vapenskarammel. I New York Times kunde man för några dagar sedan läsa om hur den ryske utrikesministern Sergej Lavrov nu varnar västvärlden för att lägga sig i upproren i arabvärlden.
I onsdags i den gångna veckan förklarade Lavrov att uppmuntran utifrån, med en klar passning till västvärlden, till uppror mot regimer i Mellersta Östern och i Nordafrika kan leda till ett mycket stort krig som skulle orsaka lidande inte bara i länderna i denna region utan också i stater långt därifrån.

Kritiken mot västvärlden i allmänhet, och mot USA och NATO i synnerhet, har påtagligt ökat i Ryssland. På en presskonferens i onsdags ägnade sig den ryske utrikesministern åt skarp kritik mot västvärldens politik när det gäller Iran och Syrien. Västvärldens inblandning kan leda till en våldsspiral.
Kritiken kom strax efter att den ryska statskontrollerade televisionen hade anklagat den nye USA-ambassadören i Moskva, Michael McFaul, för att försöka provocera fram en revolution i Ryssland. Rysslands president Vladimir Putin har ungefär samtidigt gått till kraftigt angrepp mot den förhållandevis oberoende radiostationen Ekho Moskvy som han hävdar går amerikanska intressen.
Enligt Lavrov ska nu Ryssland utnyttja sin position i FN:s säkerhetsråd och lägga in sitt veto mot varje förslag som förordar militära aktioner mot Syriens president Assad. Lavrov konstaterade att utländska regimer beväpnar militanta grupper och extremister i Syrien. Han passade på att kraftig kritisera USA:s FN-ambassadör Susan E Rice som uttalat oro för möjligheten att Ryssland säljer och levererar vapen till Syrien.
-Vi behöver inte förklara eller rättfärdiga någonting. Vi handlar bara med varor som inte är internationellt förbjudna, förklarade Lavrov. Den ryske utrikesministern passade också på att varna för angrepp på Iran. Något sådant tolereras inte av Ryssland.

New York Times konstaterar att förhållandena mellan USA och Ryssland är sämre än på länge och att det blivit värre det senaste året. Samtidigt som USA fick hård kritik från den ryske utrikesministern så lovordade han Kina och de rysk-kinesiska förbindelserna.

Sent i tisdagskväll hade rysk tv ett inslag om den amerikanske Moskvaambassadören som är en av president Obamas topprådgivare när det gäller Ryssland. Programmet tog upp ambassadörens möten med ryska oppositionsledare och menade att hans verksamhet gick ut på att lägga grunden för en revolution i Ryssland.

För icke-demokratin Ryssland är det uppenbarligen svårt att förstå att diplomater från demokratiska länder har som uppgift att träffa politiker inte bara som ger den sittande regimen sitt stöd utan också de som befinner sig i opposition. I Ryssland är dessa möten med regimkritiker tillräckligt för att bli anklagad för att förbereda en revolution.

söndag, juni 24, 2012

Pratar också Putin strunt enligt Reinfeldt?

På besök i Ryssland hos sin presidentkollega Vladimir Putin fick i fredags den finske presidenten Sauli Niinistö ännu en gång klara besked från sin granne. Ryssland och dess president står bakom uttalande som den ryske överbefälhavaren general Nikolaj Makarov gjorde i Finland för ett par veckor sedan. Han sa då bland annat att man från rysk sida ser det som ett hot om Finland går med i NATO, att det hade varit bättre om Finlands istället samarbetade militärt med Ryssland.

Makarov var också kritisk till finska militärövningar som han ansåg genomfördes allt för nära den ryska gränsen och till de nordiska ländernas försvarssamarbete. Enligt Makarov finns det en rysk säkerhetszon för vilken Ryssland har speciella intressen. Denna säkerhetszon innefattar såväl Finland som Baltikum och en del av Sverige. Det är inte någon avancerad gissning var den ryska gasledningen genom Östersjön ska placeras.

Efter Makarovs uttalande i Finland och i hans besök i Sverige gjorde den svenske statsministern Fredrik Reinfeldt ett uttalande. Han avfärdade Nikolaj Makarovs hotfulla och ogästvänliga uttalanden som gjorda för ”inrikes bruk”. Den svenske statsministern kunde istället berätta att han för inte så länge sedan träffat ryska ledare och de var så trevliga mot honom och alls inte kommit med några hot. Så det Makarov sa i Finland var egentligen av mindre vikt.

Nu har då i fredags den ryske presidenten Putin, i möte med den finske presidenten, förklarat att general Makarovs uttalanden är Rysslands. Såväl den ryske presidenten som den ryska statsledningen står bakom dessa. Något uttalande från Reinfeldt eller utrikesminsiter Bildt har ännu inte kommit.

Vad kommer denna gång från den svenske statsministern? Ska han gå ut och säga att Putin pratar strunt med den finske presidenten? Och att han, Reinfeldt, vet bättre vad det handlar om? Tyvärr tror jag det inte kommer några kommentarer från statsministern. Och tyvärr tror jag inte heller att om det skulle komma några att de skulle vara speciellt kritiska. Jag hoppas jag har fel. En snabb reaktion hade varit att föredra, och det finns fortfarande några dagar att reagera för att markera avstånd.

Under den finske presidentens besök kunde Putin inte låta bli att ytterligare skramla lite med vapnen. För sin presidentkollega berättade han att OM Finland går med i NATO och OM NATO sätter in en robotattack från något nordiskt lands territorium mot Ryssland – då ska Ryssland besvara denna med samma medel.

Putin har bekräftat sin generalstabschefs hot mot de nordiska länderna. I Sverige ska moderaterna se över vilka ytterligare förband som ska läggas ner för att spara pengar. Men hav förtröstan, nu flyttas det mellan budgetposterna på materielsidan. Här ska frigöras resurser!

tisdag, juni 12, 2012

Reinfeldt sviker Finland

Nog hade många hoppats, men innerst inne inte trott, att statsminister Fredrik Reinfeldt skulle ge ett klart och tydligt svar till den ryske generalstabschefen Nikolaj Makarov efter hans hotfulla och ogästvänliga uttalanden då han för någon vecka sedan besökte Finland. Men istället avfärdar Reinfeldt hoten från Makarov som uttalade för ”inrikes bruk”. Reinfeldt har själv träffat ryska ledare på senare tid och de har minsann varit riktigt snälla mot honom – så det Makarov sa i Finland, det betyder inget.

Reinfeldts senaste uttalande och den attityd han visar mot Ryssland är ännu ett bevis på en överdriven försiktighet – eller möjligen foglighet. Sedan Reinfeldt tillträdde som statsminister har han hukat, vikit och gett med sig när det gäller Rysslands framfart i vår del av världen.
Den ryske generalsstabschefen riskerar inte förbindelserna med utlandet med uttalanden som han gjort om han inte fått det sanktionerat från högsta ort. Under sitt Finlandsbesök förklarade han att Finlands nära samarbete med NATO och det nordiska försvarssamarbetet kan uppfattas som militära hot mot Ryssland. Han ifrågasatte Finlands rätt att ha militärövningar på sitt eget territorium och uppmanade också Finland att samarbeta militärt med Ryssland istället för med NATO. I en karta som visades upp fanns tydligt markerat var den ryska intressesfären i Östersjöområdet gick; hela Finland, hela Baltikum och en del av Sverige.

Efter besöket i Finland stod ett ”artighetsbesök” i Sverige på agendan för den ryske generalen. Och han kom på inbjudan av vår svenske ÖB. På försvarsmaktens hemsida kunde man i samband med besöket läsa något som påminde om en Brasklapp. Torrt meddelades att kontakterna med Ryssland, för militärens del, sker på uppdrag av regeringen.

De ryska hoten i Finland tycker inte statsminister Reinfeldt är något att bry sig om. Enligt den finska notisbyrån förklarade han ”Det finns ingen anledning för mig att göra detta större än vad det är. Särskilt som de möten som jag har haft med ryska ledare på senare tid gått i en mycket mer positiv och öppnare riktning. Jag aktar mig för att bli den typen av politiker där vi jagar varandra med kommentarer som egentligen kanske bara är för inhemskt bruk.”

Statsministern sviker Finland. Stolta solidaritetsförklaringar om svenska militära ingripanden vid attacker utifrån på ett grannland får en betydligt svagare innebörd efter statsministerns senaste uttalanden. Att inte ens muntligen kunna ta avstånd från Nikolaj Makarovs uttalande får ses som svagt. Mycket svagt. Men tyvärr går det helt i linje med statsministerns tidigare agerande, eller brist på detsamma, när det gäller Ryssland. När man från rysk sida, inte utan nationell stolthet, förkunnar att med gasledningen genom Östersjön vidgar den ryska intressesfären västerut militärt, politiskt och ekonomiskt så väljer den svenske statsministern att endast uttala sig om gasledningen när det handlar om miljön. När Sverige senast stod på tur att bli ordförandeland i EU och Putin besökte Stockholm lät han förstå att den dåvarande ryske presidenten Medvedev inte skulle besöka Sverige om den svenska regeringen inte gett miljögodkänt för gasledningen. De ryska önskemålen uppfylldes och Medvedev kom till Stockholm.

Inte heller hörde vi något från statsministern när generalen Makarov den 21 maj förklarade att det kunde bli aktuellt med ett preventivt atombombsangrepp på Europa från rysk sida om man inte får som man vill när det gäller NATO:s missilförsvar. Kanske tror statsministern att han gör Sverige en tjänst i att inte reta upp ryssarna. Men detta tassande blir lätt en björntjänst.