tisdag, juli 03, 2012

Moderaterna måste tänka om, om försvaret...

När det gäller den moderata försvarspolitiken i regeringen så har det nog aldrig varit sämre än vad det är just nu. Försvaret har skriande behov av mer pengar. Uteblir dessa går det inte fullfölja de uppgifter som regering och riksdag har ålagt. Vad som är ytterligare besvärande i sammanhanget är att försvaret, utöver det som demokratiskt har beslutats i vår Riksdag, borde vara kvantitativt större än vad det är för att ha den förmåga och beredskap som världsläget kräver.
I detta läge har vi nu en alliansregering där moderaterna är det mest försvarsnegativa partiet av de fyra. Hur kunde det gå så illa? Jo, sedan finansen har blivit näst intill allenarådande också när det gäller de politiska besluten, det politiska innehållet.
Vi ska vara glada för att vi har en så bra ekonomi som vi har i Sverige. Anders Borg är en skicklig finansminsiter som kan hålla ordning på statskassan. Men att få ekonomin att gå ihop är bara ena halvan av problemet. Politiken måste också gå ihop och då blir det betydligt svårare för finansministern – givetvis. Om man ständigt säger nej och skär ner i kostnaderna, utan att se på konsekvenserna, är det inte svårt att få en ekonomi i balans. Skickligheten sätts på spel när ekonomi och politik ska gå ihop. På försvarssidan har regeringen misslyckats – vilket jag sannerligen beklagar.
Folkpartiet inser det, kristdemokraterna inser det, centern inser det – moderaterna vägrar med hänvisningar till pågående byråkratiska förändringar och en beklaglig fortsatt skönmålning av verkligheten, att det svenska försvaret måste tillföras mer pengar.
Som moderat sedan tonåren har jag alltid varit stolt över den moderata försvarspolitiken. Här fanns en fråga som man visste partiet aldrig skulle svika i. Moderaterna var Sveriges mest försvarsvänliga parti. Det kändes tryggt att arbeta för ett sådant parti. Nu, med facit i hand så kan vi konstatera att med de nya moderaternas maktövertagande i partiet så har man svikit sina gamla ideal. Moderaterna är det försvarsnegativa partiet i regeringen. Det har gått stegvis men efter valet 2010 har det gått väldigt fort. Med omgörningen till de nya moderaterna har försvarspolitiken blivit offrad. Man kan fråga sig varför. Vilka tankar styrde denna process?
Moderaterna står vid ett vägskäl just nu när det gäller försvarspolitiken. Antingen tar partiet sitt förnuft till fånga och kommer tillsammans med sina regeringskollegor fram till hur försvarsbudgeten ska förstärkas. Eller så fortsätter man den inslagna försvarspolitiska ökenvandringen med de risker detta innebär. Det värsta är inte att partiet förlorar sympatisörer och medlemmar. Det värsta är att det är Sveriges försvarsförmåga som drabbas.
Moderaterna måste ta ett omtag när det gäller försvarspolitiken. Det måste vara behovet som avgör hur stor del an budgeten som försvaret ska uppta. Det är dags för moderaterna att tänka om nu!