fredag, mars 25, 2011

Säg mig vem du umgås med...

Carl Bildt - Ett namn som hos många politiskt intresserade vållar reaktioner, positiva såväl som negativa. Jag har aldrig tillhört Carl Bildts fanclub. Men jag tyckte han var bra somstatsminister och jag njöt när han verbalt krossade sina motståndare. Min från början inte allt för positiva inställning till Carl Bildt påverkar givetvis objektiviteten i denna betraktelse.
Jag trodde aldrig att Carl Bildt skulle bli moderat partiledare. Än mindre statsminister. Att han skulle bli utrikesminister i Fredrik Reinfeldts regering hade jag inte heller satsat någon slant på. Jag har haft fel när jag spekulerat i Bildts populäritet eller snarare gångbarhet i politiken.

Första gången jag träffade Carl Bildt personligen var i valrörelsen 1979. Jag hade anställning som valombudsman för moderaterna i Helsingborg och skulle hämta Gösta Bohman med följeslagare till valupptakten i Siöcronaparken. Dagen till ära hade jag fått låna min fars bil och jag körde till flygplatsen i Sturup. Det var spännande. Jag hade aldrig träffat Gösta Bohman personligen, men jag var en stor beundrare. Och jag var inte ensam. Han var närmast något av idol för oss aktiva i moderata ungdomsförbundet.
Jag stod vid gaten och väntade. Först av mina passagerare kom Gösta Bohman. Med ett stort leende sträckte han fram handen och hälsade. Vi fick vänta på hans följeslagare; Carl Bildt och Olof Ehrencrona.
Carl Bildt och Gösta Bohman placerade sig i baksätet i bilen och jag fick Olof Ehrencrona vid min sida där framme. Bildt hade inte sagt något till mig på väg till bilen. Jag tror inte ens han hälsade. I bilen tilltalade han mig överhuvudtaget inte. Partiledare Bohman höll däremot igång en konversation med oss alla hela tiden, var allmänt trevlig och berättade minnen från beredskapsåren. Olof Ehrencrona småpratade hela tiden med mig. Från Bildt – icke ett ljud.
Det fanns en självsäkerhet från Carl Bildts sida som av många, inklusive mig, uppfattades som grundad på kunskap. Att han visste mer än alla andra. Att han med en styrka som sällan skådats i svensk politik kastade sig in i den politiska debatten och kunde se allmänt förvånad ut när hans motståndare inte höll med honom. Inte för att de hade en annan uppfattning, utan för att de inte förstod bättre eller saknade faktakunskapen. En utmanande debattmetod som också retade motståndarna rejält. För att inte tala om motståndarsidans ledarskribenter.

Vad jag uppskattade med Carl Bildt var hans tydliga avståndstagande från kommunismen och tämligen, för denna tid, öppna stöd åt USA och den västliga världens demokratier. För honom var det ingen diksussion om var Sverige hörde hemma eller var vi borde höra hemma. Det kändes skönt att någon politiker på hög nivå vågade ha denna uppfattning. För tyvärr var det inte heller då en självklarhet.
Carl Bildts engagemang för Europa har varit viktigt för Sverige. Och genom detta engagemang fick vi en statsminister som under sin ämbetsperiod hade kontakt med ”rätt” kollegor runt om i världen. Inte som vi vant oss vid med det långvariga socialdemokratiska maktinnehavet med bara socialister och tveksamma röda totalitära regimer som man gärna frotterade sig med.
Jag kan gå så långt i min avbön och säga att jag tyckte Carl Bildt var en bra statsminister och till många delar en bra partiledare. Kanske inte den största ideolog partiet haft, men en partiledare som inte svek de moderata hjärtefrågorna. Om det var av övertygelse eller om det var politiskt mest bekvämt vågar jag inte spekulera i eftersom bilden av Bildt har förändrats genom åren. Han har allt mer framstått som en politiskt teknokrat mer än som en av övertygelse engagerad politiker.

I sitt fredsuppdrag i det forna Jugoslavien gjorde Carl Bildt en stor instas. En insats som är mer uppskattad på plats än vad vi nog kan förstå i Sverige. En eloge för detta.
Mitt under Biltds uppdrag fick jag en chans att intervjua honom för Västernorrlands Allehanda 1995. Intervjun skedde i en buss från Umeå till Härnösand. Det blev ett bra samtal och Bildt tog tid att ge både långa och innehållsrika svar. Engagemanget var stort och han såg möjligheter där andra nog hade gett upp i ett tidigare skede.
Men sedan hände något. Som avgången statsminister och som avgången partiledare skulle Carl Bildt ägna sig åt andra saker. Politiken släppte han aldrig, även om den nu inte skedde på parti- eller statlig nivå. Han blev något av en politisk frilans med frilansarens möjligheter att blanda ideella uppdrag med avlönade. Företagsvärlden tog emot Bildt med öppna armar och han hamnade hos Lundin Oil. Ett företag med omfattande affärsförbindelser med såväl Libyen som Sudan. En tveksam verksamhet om man har planer på att åter en gång ta upp en politisk karriär. I utlandet imponerar företag som har tidigare regeringsmedlemmar på sina avlöningslistor. En tidigare regeringschef med ett världsomfattande kontaktnät imponerar än mer.

Vad Carl Bildt sysslade med mer än att följa med på internationella affärsresor och träffa högt uppsatta potentater i olika diktaturer med tillgång till olja känner jag inte till. Hur Carl Bildt hamande i Vostok Nafta vars bärande affärsidé var att äga aktier i ryska statliga Gazprom har jag ingen aning om. Men när han avyttrade sina optioner i och med att Fredrik Reinfeldt gjorde honom till utrikesminister 2006 kunde han också räkna in många sköna kronor i ren förtjänst. Om han inte var det innan så gjorde optionerna honom till miljonär flera gånger om. Rik på Gazproms förtjänster från när och fjärran. Rik på rysk gasutpressningspolitik. Rik på ett ökat ryskt inflytande på EU. Rik på ett ökat ryskt inflytande i omvärlden. Denne man borde aldrig ha blivit svensk utrikesminister. Med sina personliga och ekonomiska bindningar till den ryska staten är han olämplig för uppdraget – även om det inte brister i kompetens.
Den sittande regeringen har varit synnerligen svaga i protesterna mot den ryska gasledningen. Man har gömt sig bakom internationell miljölagstiftning och inte gjort ett enda uttalande om vad man egentligen tycker om ledningen och de politiska syften som ligger bakom den. Den ende regeringsmedlem som gjorde ett uttlande om regeringen var dåvarande försvarsministern Mikael Odenberg som förklarade att den inte låg i svenskt intresse, vilket får bedömas som en oemotsäglig sanning. Men den kommentaren gillade inte statsministern och när sedan Odenberg tog sig friheten att kritisera finansministerns bristande kompetens när det gäller svensk försvarspolitik fick han lämna sitt uppdrag.

Varför den svenska regeringen tiger om gasledningen kan jag bara spekulera i. Någon förnuftsmässig förklaring hittar jag inte . Tyvärr finns där en hel del andra.
Juridiskt och internationellt avtalsmässigt har regeringen inte gjort något fel genom att endast se på miljöbiten. Men politiskt har man inte tagit sitt ansvar. För oss som är utanför stundar en lång väntan tills den dagen kommer då de beslutsfattare som inte delade uppfattning med statsministern och utrikesministern finner det lämpligt att ta avstånd från gasledningen och dess kommande konsekvenser.
Carl Bildts västvänlighet, hans tidigare tydliga värderingar när det gällde terrorism, diktaturer och var i världen vi har våra vänner har varit betryggande i en bökig omvärld. Men också här har vi nu fått se en ny Carl Bildt. Jag tänker på Mellanöstern och hans allt mer ensidigt kritiska syn på staten Israel. En kritisk syn hade jag kunnat acceptera om den hade varit lika stark till konfliktens övriga aktörer.

”Fredskonvojen” till Gaza sommaren 2010 och Carl Bildts ställningstagande mot staten Israel och hans uppenbara nonchalans mot den kritik som framfördes mot konvojaktivisterna och deras verkliga syften gjorde mig både fundersam och bekymrad. Fundersam över den åtminstone till ytan förändring som Bildt genomgått och bekymrad över att denne man styr svensk utrikespolitik.


Utrikesministern är en av få ministrar som statsministern inte går emot utan låter driva sin egen linje. Därför förvånade det inte heller när Fredrik Reinfeldt kallade konvojen med palestinaaktivister för en i huvudsak ”humanitär insats”. Kunde han inte se vad som höll på att hända? Brydde han sig inte? Eller var det utrikesministerns linje – right or wrong ¬– som gällde?
Dock blixtrar utrikesminister Bildt till och man känner en nästan sadistisk tillfredställese när han med några korta, raka och exakta kommentarer plockar ner sina politiska motståndare. Det var med stor tillfredställelse jag lyssnade till Carl Bildt i valrörelsen 2010 och hans kraftfulla kritik av de rödgrönas Afghanistanpolitik och hans tudliga och raka besked om varför vi skulle ha svensk trupp i landet. Men det var en tillfredställelse som skulle gå över.
När det plötsligen började demonstreras i arabvärlden och den folkliga uppslutningen runt kraven på demokrati, frihet och avlägsnandet av de gamla ledarna växte sig starkare intog Bildt en passiv hållning. Inte ens i sina uttalanden ville han ställa sig bakom kraven på att Hosni Mubarak skulle avgå. Och i Libyen var han negativ till att ta ställning för demonstranterna och deras krav på frihet, demokrati och Khadaffis avlägsnande från makten. Det var två parter som stod mot varandra enligt utrikesminsitern.
Det var en blodtörstig förtryckarregim som stod mot ett förtryckt folk som inte ville låta sig förtryckas längre. Här kan man inte vara neutral.
Segheten från svensk sida när det gällt att ställa upp har varit anmärkningsvärd. Tyvärr kommer vi inte ifrån utrikesminister Bildts engagemang i Lundin Oil och företagets affärer med Libyen och dess ledare – Khadaffi.

Den aktive styrelsemedlemmen i Lundin Oil Carl Bildt hade inga problem att göra affärer med Libyen och dess diktator. Inte heller med Sudan och dess ledargarnityr. Uppenbarligen var det lika problemfritt som att berika sig på Rysslands expansiva utrikespolitik.
Jag ser inte att Carl Bildt längre representerar moderat utrikespolitik, eller kanske vad som borde vara moderat utrikespolitik. Det är inte ok att gör affärer med vem som helst. Tydligheten mot diktaturer är ett måste. Krav på demokrati och frihet som kommer från människor i en totalitär stat måste ges stöd. Här har Carl Bildt brustit.

fredag, mars 04, 2011

Att inte reta ryssen?

En sovjetisk ubåt av whiskymodell på havets botten söder om Gotland. Officiellt upptäckt 2009 men något intresse från det svenska försvaret att titta närmre på ubåten fanns inte när informationen nådde militären. Men något händer under dagen och på kvällen hade man av någon anledning ändrat uppfattning. Vilket får ses som en positiv vändning. Men varför denna ovilja från början?
Om ubåten är en sovjetbyggd whisky, vilket experterna tycks vara eniga om, så bör den vara av antingen sovjetisk eller polsk nationalitet. Vapen och nationalitetsbeteckningar är borttagna.
Mellan åren 1949 till 1958 tillfördes den sovjetiska flottan 236 ubåtar av whiskyklassen. (Övriga länder som utrustades med denna ubåt var Albanien 4 st, Bulgarien 2, Kina, 5 från Sovjet och 21 byggda med sovjetiskt stöd, Egypten 7, Nordkorea 4, Indonesien 12 och Polen 4.)
Svenskt ointresse
En mängd obesvarade frågor skulle kunna få svar om man tog sig tiden att undersöka vraket. Den beräknade kostnaden för en undersökning (ett par hundratusen) borde inte heller avskräcka.
Vad som hände i maktens korridorer i Stockholm under torsdagen vore intressant att veta. Från ett tydligt ointresse på morgonen till uppgifterna ppå kvällen att man ska göra en undersökning. Också försvarsminister Sten Tolgfors gjorde ett uttalande som kan tolkas att han fram mot kvällen hade kommit fram till att en undersökning vore befogad.
Just att vi inte vet vad det är för en ubåt eller hur den har hamnat där den nu ligger är tillräckliga skäl för att göra en undersökning. Det kan ha varit som man först hävdade från försvaret att båten var på väg till skrotning och av någon anledning gått till botten innan den bogserats till sin destination. Men det kan också finnas andra skäl; t.ex. svenska vapeninsatser vid någon ubåtsjakt på 1980-talet.
Ett ytterligare skäl är för att ta reda på om det finns något ombord. Finns där kvarlämnat miljöfarligt materiel? Finns där bevis på vad ubåten gjorde så nära Gotland? Eller är det en ofarlig skrothög som ligger där? Nu när vi vet att ubåten ligger där så måste vi också få veta hur det förhåller sig. Det kan vara en tickande miljöbomb.
Under gårdagen kom det fram ett önskemål om att det borde finnas en myndighet ansvarig för vrak och fartyg som förliser på svenskt vatten eller i svensk ekonomisk zon. Och inte att det inte ska vara som idag - spritt på en mängd olika händer. Låter som ett förnuftig förslag.

Inte reta ryssen?
Jag kan inte släppa det svenska ointresset för att gå till botten (ursäkta uttrycket) när det gäller förmodad sovjetisk inblandning i händelser med anknytning till Östersjön och Östersjöområdet.
Jag tänker på de misstänkta dumpningar av kemiskt och radioaktivt avfall som ska ha gjorts under Sovjetväldets sista dagar och det handlar om ubåten söder om Gotland. Det handlar om den ryska gasledningen genom Östersjön och det handlar om ryska militärövningar i området - bland annat.
Jag kan inte komma ifrån misstanken att det från regeringen har intagits en position där vi från svensk sida inte ska störa förbindelserna med Ryssland. Och framför allt om det handlar om vad gamla Sovjet gjorde så ska vi inte ställa ryssarna till svars för detta. En teoretiskt kanske förnuftig inställning, men i praktiken rent förkastlig. Jag hoppas jag har fel, jag vill tro att jag har fel – men det finns inget som pekar på motsatsen.
Ryssland hävdar på alla områden att man är Sovjetunionens legitime efterföljare. Man har inte heller gjort upp med den kommunistiska diktaturen. Höga positioner i Sovjet garanterade höga positioner i det nya Ryssland. Höga befattningar i den sovjetiska säkerhetstjänsten KGB var inte till nackdel för den som ville göra karriär i det nyfödda Ryssland - tvärtom. Vladimir Putin; premiärminister-president-premiärminister och kanske president igen var överste i KGB. Det ryska regeringskansliet kryllar av tidigare KGB -officerare.

Föraktar svaghet
Med oviljan att göra upp med det förflutna har Ryssland ett stort ansvar för vad Sovjetunionen gjorde och stod för.
Ryssland,Sovjet, har alltid föraktat svaghet. En svag motståndare lyssnar man inte på, tar ingen hänsyn till. En motståndare som visar fasthet,styrka och kan sätta makt bakom sina ord visar Ryssland respekt för. Så länge vi hukar för den verklighet vi ser ligga framför oss är vi i underläge.