måndag, oktober 10, 2011

Den nya ryska geopolitiken

KOMMENTAR| En ledare i måndagens Hufvudstadsbladet i Helsingfors pekar på Rysslands geopolitiska mål och förberedelser. Ledaren inleder med att referera till vad som nyligen sagts i den geopolitiska debatten i Finland. Förre statsministern och presidentkandidaten Paavo Lipponen har förklarat att ”Geopolitiken är tillbaka”. En grupp av tidigare militärer och forskare hade bara några dagar tidigare kommit fram till att geopolitiken är tillbaka när man ser på Rysslands militära utveckling och Finland.
I sin ledare skriver Yrsa Grüne att geopolitiken ”…omfattar också rågrannen och Natomedlemmen Norge, det formellt icke militärt allierade Sverige samt Natoländerna Danmark och Island.”


Presidentkandidaten för Finlands gröna, Pekka Haavsto, har vid ett seminarium om svenska lärdomar för Finland konstaterat att en massinvasion över östgränsen är osannolik. Något som nog de flesta håller med om. Så ock Hufvudstadsbladets Yrsa Grüne som skriver: ”Det har han alldeles rätt i. Det mest troliga är inte stöveltramp över en landsgräns, utan fallskärmsjägarskor från luften, oberoende från vilket håll ett anfall kan tänkas komma. Till och med pansarvagnarna rullar antagligen in i ett transportplan innan de börjar knäcka träd på finländsk mark.”
Och hon fortsätter: ”Men då han drar fram exemplet med det norsk-ryska avtalet om en länge omstridd gräns utan att samtidigt nämna att Ryssland planerar två nya brigader i Arktis och att gasledningen Nord Stream antagligen är orsaken till en rysk militär förskjutning mot Europa, undrar man om han inte känner till fakta eller om han vill dölja dem.”  Jag ställer mig i kön till de frågande.
Yrsa Grüne gör sedan det raka konstaterandet att Ryssland står beredda att försvara sina ekonomiska intressen med militära medel och att det finns alla skäl att tro att man från ryskt håll också menar detta. 


När det gäller det finska försvarets framtid kommer Yrsa Grüne med en sanning som vi borde kunna ta till oss också i Sverige. Hon konstaterar att försvara ett territorium inte enbart innebär att slå tillbaka angrepp. Det innebär också att manmåste bygga upp ett försvar som har förmågan att bemöta överraskningsangrepp med motangrepp som den presumtive fienden inte kunnat vänta sig. ”Det är förmågan att överraska som ger en trovärdighet som avskräcker.”
För några veckor sedan fanns en annan artikel Hufvudstadsbladet som berättade om en rapport från bland andra den pensionerade översten Heikki Hult om Rysslands militära utveckling. I rapporten slås fast att Ryssland med sina nyvaknade stormaktsambitioner inte skulle möta mycket motstånd i Europa. EU har inget gemensamt försvar och Nato utan USA väger lätt mot Ryssland. När rapporten presenterades på den finska försvarshögskolan förklarade Heikki Hult:
”Västeuropa har i praktiken avväpnat sig självt. Storbritannien, Frankrike och Tyskland har fortfarande något slags regionalt försvar. Men Norden och Baltikum utgör ett militärt vakuum”.


Medan västvärlden med finanskris och strategiska omvärderingar av hotbilderna skär ner i sina försvarsbudgetar och satsar på snabbinsatsstyrkor spenderar Ryssland hundratals miljoner euro för att modernisera sina väpnade styrkor. Ryssland har flyttat sin strategiska tyngdpunkt närmare Centraleuropa. Det nya västra militärområdet, med St Petersburg, förfogar idag över en tredjedel av den totala militära kapaciteten i Ryssland. Till sitt förfogande har militärområdet bland annat 24 armébrigader, tre luftburna eller marina infanteribrigader. Styrkor som är i konstant beredskap. Enligt Heikki Hult har flera av dess brigader extremt hög operationsfärdighet inom några timmar. Inget land i Västeuropa har förmågan att reagera lika snabbt. Nato har förvisso gjort upp planer för att försvara Estland, Lettland och Litauen. Men inofficiellt handlar det om att försöka återta dem.


Pensionerade finske brigadgeneralen Lauri Kiianlinna säger till Hufvudstadsbladet att Ryssland inte alls ligger efter när det gäller den militärteknologiska utvecklingen. På vissa områden ligger man till och med före, till exempel när det gäller luftvärnssystem. Skribenterna av rapporten betonar för tidningen att man inte vill måla upp någon direkt hotbild utan på ett enkelt sätt beskriva Rysslands militära kapacitet och ambitioner.
Som en förklaring till den ryska upprustningen pekar rapporten på att man i Kreml tänkt om när det gäller den geopolitiska situationen. Ryssland strävar nu efter att kunna utöva sitt inflytande över vad man betraktar som sin intressesfär – det som förr var Warszawapakten.


”För små alliansfria länder som Finland skapar de geopolitiska förändringarna i vårt närområde en allt djupare osäkerhet”, kan man läsa i rapporten.
Det finns mycket intressant i finska dagstidningar.
ROLF K NILSSON