måndag, april 04, 2011

Pravda hävdar att Sverige törstar efter krig ­– Ryssland fortsätter bana väg för Putins Sverigebesök


I förra veckan var Rysslands vice premiärminister Sergej Ivanov i Stockholm och lät mycket tydligt budskapet gå fram att dumpningar i Östersjön inte skulle stå på samtalsagendan när Vladimir Putin besöker Sverige i slutet på månaden. Någon dag senare kom budskap nummer två till Sverige och svenskarna.
I nättidningen Pravda slås i en artikel ett antal ryska uppfattningar och ståndpunkter fast. Och budskapet mellan raderna är lika tydligt där: för Sveriges bästa bör Sverige inte gå med i NATO. En i svenska ögon märklig artikel.
Det moderna Ryssland tycka ha en faiblesse för att med överord utmåla små grannländer som militära hot mot fosterlandet. Det känns onekligen ovant när Sverige och det svenska försvaret utmålas som ett hot mot Ryssland.

Anledningen till den ryska oron är beslutet att skicka åtta Gripenplan till Libyen. Skälet till att Sverige skickar dem till Libyen har enligt Pravda inget med FN-uppdraget att göra inte heller har den svenska insatsen kommit till för att bistå den libyska befolkningen som slaktas av sin diktator. Nej, det finns ett skäl för den och det är att visa solidaritet med vapenbröderna i NATO och för att förbereda ett svenskt NATO-medlemskap. Och det är något man från rysk sida tycker lika illa om som vänsterpartiet och socialdemokraterna i Sverige.

Det svenska samarbetet med övriga länder som gör en insats i Libyen under NATO:s ledning har enligt Pravda en direkt negativ inverkan på den geopolitiska situationen för rysk del. Detta eftersom deltagandet, enligt Pravda, endast är ytterligare ett steg mot ett svenskt NATO-medlemskap. Och att få med Sverige är en del av den amerikanska planen att omringa Ryssland med NATO-länder. Ett direkt hot mot Ryssland.

Pravda tar också upp vad man kallar för ett ”Arktiskt mini-NATO”. Ett militärsamarbete mellan Storbritannien, de baltiska länderna och samtliga nordiska länder. Ett hot mot Ryssland och ett bevis på ett svenskt nära medlemskap i NATO.
-Sverige ensamt är inte ett troligt hot mot Ryssland. Men som en del av NATO, är det betydligt farligare. Alliansen är ett finslipat, sofistikerat amerikanskt system konstruerat för att omringa Ryssland. I denna mening är slutet på den svenska eran som en neutral stat inte bra för Ryssland. Analysen är Leonid Ivashovs, chef för den ryska Akademin för Geopolitiska frågor.

Anatolij Tsyganok, chef för ”centrumet för militära framtidsfrågor, Institutet för politisk och militär analys” eldar på:
-Om Sverige går med i den Atlantiska alliansen skapar det många problem för Ryssland både i Östersjöområdet och i Arktis. I norr, nära den ryska gränsen, kommer en gemensam svensk-norsk slagstyrka att uppenbara sig som teoretiskt är kapabel att agera mot våra Östersjö- och Norra flottor.
-Idag ökar NATO sin närvaro i Arktis. I detta avseende är alliansens utökning med Sverige en mycket dålig signal för Ryssland.
Är de uppfattningar som kommer fram i Pravda lika med dem hos den högsta ryska ledningen är detta ett direkt hot mot Sverige. Om Ryssland verkligen har de uppfattningar som kommer fram i texten så får vi se en än tydligare upprustning i vårt direkta närområde. De ryska positionerna har flyttats fram och de flyttas fram ytterligare med Nord Streams gasledning. Det känns allt otäckare med ett avmilitariserat Gotland.

ROLF K NLSSON