onsdag, april 21, 2010

Inlägg i Gotlands Tidningar den 20 april

Ryska gas större hot än ryska stridsvagnar
Ryska gasen större hot än ryska stridsvagnarKärnkraften har tjänat Sverige väl. Det finns tre viktiga skäl att tillåta en förnyelse av kärnkraften: Jobben, klimatet och säkerheten. Nästan hälften av vår el levereras av en säker och billig källa som gynnar industrin och jobben. Dessutom är klimatpåverkan minimal och behovet av dyr import litet. Däremot står kärnkraften inför stora utmaningar när reaktorerna blir äldre och behöver bytas ut.

Flera vänsterpartier vill nu istället snabbavveckla kärnkraften. Som alternativ erbjuds fluffiga formuleringar om alternativa energikällor och energieffektivisering, men vad som ska ersätta hälften av energiproduktionen är höljt i dunkel. Snarare leder en avveckling till att Sverige behöver importera ansenliga mängder energi. Och det finns bara ett land som har det överskott vi behöver - allt som behövs är en anslutning till den ryska gasledningen i Östersjön. Men vill vi verkligen ha rysk gas?
Den ryska gasen har blivit en säkerhetspolitisk utmaning vida större än de ryska stridsvagnarna. Ryssland använder energin som hävstång i situationer på ett sätt som många svenskar nog skulle uppfatta som ohederligt. Lägg därtill att gasturbiner är ett direkt hot mot varje ambition på klimatområdet. Sveriges utsläpp skulle öka.

Sveriges ambitioner på klimatområdet är störst inom EU och EU är i sin tur mest ambitiösa i världen. Det finns de som hävdar att Alliansregeringen inte prioriterar klimatet, när det i själva verket är tvärtom. Vi försöker däremot få klimatpolitiken att gå hand i hand med en politik för fler jobb och säkerhetspolitiskt oberoende. Och då behövs kärnkraften.

Rolf K Nilsson (m) Riksdagsledamot försvarsutskottet Gotland
Cecilie Tenfjord-Toftby (m) Riksdagsledamot näringsutskottet Borås