fredag, april 01, 2011

Ryssarna nekar - Putin kommer - granskning pågår

Rysslands premiärminister och blivande president Vladimir Putin kommer till Sverige i april. Det har hans vice premiärminister och landets förre försvarsminister och tillika tidigare KGB-funktionären Sergei Ivanov berättat vid sitt besök i Stockholm i onsdags.
Han markerade också tydligt vad det är ryssarna är beredda att prata med den svenska regeringen om och vad man inte vill diskutera. Diplomatins regler kan var märkliga och det är möjligt att denna signal är tillräcklig för att regeringen ska backa och inte lyfta frågan om dumpningar i Östersjön. Jag hoppas det inte är så. Att den svenska gästvänligheten inte blir så översvallande att man underlåter att ta upp vad som är angeläget.

På presskonferensen där den forne KGB-mannen och tidigare FSB-chefen framträdde förklarade han att Ryssland inte dumpat kemiskt avfall eller vapen på Östersjöns botten. Däremot var ryssarna villiga att diskutera ryskt export av levande varg till Sverige.
Svensk media har varit dålig på att följa den anmälan som gjorts till Konstitutionsutskottet och som just nu behandlas om Göran Perssons regerings underlåtenhet att informera Sveriges grannländer om uppgifter om eventuell dumpning av kemiskt och/eller radioaktivt avfall i Östersjön. I KU:s protokoll från den 17 mars kan man läsa:

”§ 8 Granskningsärende 1 – Förutvarande och nuvarande regeringars handlande vad gäller fråga om dumpningar av kemiska vapen och radioaktivt avfall i Östersjön
Utskottet behandlade granskningsärendet Förutvarande och nuvarande regeringars handlande vad gäller fråga om dumpningar av kemiska vapen och radioaktivt avfall i Östersjön.
Utskottet beslutade att en skrivelse med kompletterande frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.”

Konstitutionsutskottet har alltså utökat ärendet och ställer nu även frågor till sittande och möjligen även till tidigare regeringar.
Dokument som skickats från försvarsdepartementet i mars i år till Konstitutionsutskottet visar att Bildt-regeringen 1993 från den svenske generalkonsuln i St Petersburg fick information om både säkerställda och möjliga dumpningar i Östersjön.

Det är fullt möjligt att ärendet i KU pågår när Vladimir Putin kommer till Sverige. Förhoppningsvis ska detta inte bli någon anledning till att snabbt avsluta eller smyga med det pågående arbetet. Den höge gästen får finna sig i att demokratin arbetar.