torsdag, juni 03, 2010

Vänsterpartierna vill inte ha Region Gotland

Pressmeddelande

2010 06 03

Rolf K Nilsson (M)
Riksdagsledamot Gotland
070-333 79 00

Vänsterpartierna vill inte ha Region Gotland

Idag beslutar riksdagen att Skånes och Västra Götalands regionförsök permanentas, även Halland får fortsätta vara en region och glädjande nog ges Gotland möjlighet att bli egen region. Lagen börjar gälla den 1 januari 2011.

- Starka regioner byggs inte uppifrån, de skapas underifrån och jag kan knappt tänka mig en mer naturlig region i Sverige än Gotland. Men det har inte varit en spikrak väg, i det ursprungliga förslaget gavs t ex inte Gotland möjlighet att kalla kommunfullmäktige för regionfullmäktige. Efter ett iniativ från riksdagens konstitutionsutskott riktades dock ett tillkännagivande till regeringen om att låta Gotland bli en region även till namnet och detta har fallit i god jord, säger den riksdagsledamoten Rolf K Nilsson (M) från Gotland.

- Men Region Gotland riskerar tyvärr att bli en kortlivad historia om vänsterpartierna får bestämma. De skriver i sin gemensamma reservation att de avslår förslaget med hänvisning till att de vill se större regioner över hela Sverige. Detta trots att det inte finns några som helst hinder för Gotland att som region att samarbeta med andra regioner om befolkningsunderlaget nu kräver det. Med vänsterledd regering kommer Gotland tvingas gå upp i någon annan region, det är konsekvensen av oppositionens politik. Om Gotland ska finnas kvar som en egen region på lång sikt krävs det alltså en fortsatt borgerlig regering, avslutar Nilsson.

Läs mer om propositionen och beslutet:
http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3120&doktyp=betankande&bet=2009/10:KU37