söndag, juni 24, 2012

Pratar också Putin strunt enligt Reinfeldt?

På besök i Ryssland hos sin presidentkollega Vladimir Putin fick i fredags den finske presidenten Sauli Niinistö ännu en gång klara besked från sin granne. Ryssland och dess president står bakom uttalande som den ryske överbefälhavaren general Nikolaj Makarov gjorde i Finland för ett par veckor sedan. Han sa då bland annat att man från rysk sida ser det som ett hot om Finland går med i NATO, att det hade varit bättre om Finlands istället samarbetade militärt med Ryssland.

Makarov var också kritisk till finska militärövningar som han ansåg genomfördes allt för nära den ryska gränsen och till de nordiska ländernas försvarssamarbete. Enligt Makarov finns det en rysk säkerhetszon för vilken Ryssland har speciella intressen. Denna säkerhetszon innefattar såväl Finland som Baltikum och en del av Sverige. Det är inte någon avancerad gissning var den ryska gasledningen genom Östersjön ska placeras.

Efter Makarovs uttalande i Finland och i hans besök i Sverige gjorde den svenske statsministern Fredrik Reinfeldt ett uttalande. Han avfärdade Nikolaj Makarovs hotfulla och ogästvänliga uttalanden som gjorda för ”inrikes bruk”. Den svenske statsministern kunde istället berätta att han för inte så länge sedan träffat ryska ledare och de var så trevliga mot honom och alls inte kommit med några hot. Så det Makarov sa i Finland var egentligen av mindre vikt.

Nu har då i fredags den ryske presidenten Putin, i möte med den finske presidenten, förklarat att general Makarovs uttalanden är Rysslands. Såväl den ryske presidenten som den ryska statsledningen står bakom dessa. Något uttalande från Reinfeldt eller utrikesminsiter Bildt har ännu inte kommit.

Vad kommer denna gång från den svenske statsministern? Ska han gå ut och säga att Putin pratar strunt med den finske presidenten? Och att han, Reinfeldt, vet bättre vad det handlar om? Tyvärr tror jag det inte kommer några kommentarer från statsministern. Och tyvärr tror jag inte heller att om det skulle komma några att de skulle vara speciellt kritiska. Jag hoppas jag har fel. En snabb reaktion hade varit att föredra, och det finns fortfarande några dagar att reagera för att markera avstånd.

Under den finske presidentens besök kunde Putin inte låta bli att ytterligare skramla lite med vapnen. För sin presidentkollega berättade han att OM Finland går med i NATO och OM NATO sätter in en robotattack från något nordiskt lands territorium mot Ryssland – då ska Ryssland besvara denna med samma medel.

Putin har bekräftat sin generalstabschefs hot mot de nordiska länderna. I Sverige ska moderaterna se över vilka ytterligare förband som ska läggas ner för att spara pengar. Men hav förtröstan, nu flyttas det mellan budgetposterna på materielsidan. Här ska frigöras resurser!