lördag, juli 07, 2012

Försvarspositiv facebooksida https://www.facebook.com/starkareforsvar

Försöker med hjälp av bl.a denna facebooksida bygga upp en opinion för ett återupprättande av det svenska försvaret. Det vi ser nu som pågår inom svensk försvarspolitik är närmast att likna vid en katastrof.
Ser gärna att fler ansluter sig till facebooksidan och bidrar med egna åsikter och i sammanhanget intressanta länkar i frågan. Det finns ropande röster i öknen och det finns all anledning att uppmuntra dessa med kommentarer och glada tillrop.
Vi behöver fler försvarspositiva politiker men Sveriges försvar är för viktigt att helt överlåta åt politiken. Alla med intresse för det svenska försvaret och dess återuppbyggnad har anledning att såväl höja rösten som att lägga sig i debatten!


www.facebook.com/starkareforsvar