lördag, april 28, 2007

Taiwans flagga på Högskolan

Efter en ganska tät och händelserik vecka i riksdagen avslutades den inte mindre intressant på Gotland.

Taiwans flagga vajade i fredags (27 april) utanför Högskolan.
Tillsammans med Högskolan på Gotland, Svenskt Näringsliv och Gotlands Turistförening har jag tagit initiativet till att arrangera en temadag om Taiwan.
Representanter från Taiwan Mission i Stockholm (Taiwans Handelsrepresentation) kom till Gotland för att föra direkta diskussioner med Svenskt Näringsliv, Högskolan och Turistföreningen om handelsutbyte, student- och forskningsutbyte samt ett ömsesidigt turistutbyte mellan de båda öarna. Dessa diskussioner genomfördes på förmiddagen och på eftermiddagen inbjöds till ett möte öppet för intresserade.

På eftermiddagen hedrade landshövding Marianne Samuelsson och kommunalrådet Gustaf Hoffstedt (m) seminariet med att närvara.

Samtliga involverade var nöjda och konstaterade efter mötet att det fanns all anledning att fortsätta diskussionerna och hålla kontakterna vid liv.

Lokalradion på Gotland uppmärksammade sammankomsten med ett längre inslag men de båda dagstidningarna GA och GT gjorde beklagligt nog en annan nyhetsprioritering.

Det danska kulturella och historiska arvet
Det nybildade Svensk-Danska Parlamentarikerförbundet, som jag fått förtroendet att vara ordförande för, planerar ett seminarium i riksdagen om hur man från dansk respektive svenskt sida tar vara på det danska kulturella och historiska arvet i de gamla danska landskapen Skåne, Halland, Bleking och Gotland.
I Sverige har man glömt att dessa delar av riket (tillsammans med Bohuslän och Jämtland) inte har samma historia som Mälardalen. Något som tål att påminna om.
Hur vårdar man arvet i Danmark? Bland annat detta hoppas vi få reda på.

a href="http://fnul.se/sajt/0d71/rolf-k-nilsson"

Inga kommentarer: