måndag, april 30, 2007

Oroväckande händelser i Estland

I förra veckan deltog jag i ett seminarium om dagens Ryssland arrangerat av moderaterna och Folk och Försvar. Ett mycket intressant seminarium som gav en ganska heltäckande bild av vår store granne i öster. Kanske jag blev något mer förhoppningsfull inför Rysslands framtid än jag varit tidigare. Förhoppningsfull på det viset att det finns många människor i Ryssland som verkligen vill att landet ska reformeras, att det ska bli en demokrati med yttrandefrihet och allt det som vi anser krävs för att ett land ska betraktas som demokratiskt. Förhoppningsfull för att dessa människor sträcker ut sina händer till omvärlden för att bli en del av den och inte isolera sig i gammal sovjetisk stormaktsnostalgi.
Men samtidigt har vi en kapitalism i Ryssland som är rå och brutal och som har mer gemensamt med det gamla Sovjet än med ett framtida demokratiskt Ryssland.
Denna kombination av rå kapitalism och kvarlevorna av Sovjetunionen när det gäller synen på yttrandefrihet, medborgerliga rättigheter och hur man ser på sina grannländer inger inte direkt något lugn.

Förakt för Estland
Händelserna i den estniska huvudstaden den senaste veckan visar med skrämmande tydlighet hur man från Moskva ser på de små baltiska länderna.
Att flyttande av en staty som minner om andra världskriget och den långa sovjetiska ockupationen av Estland och de övriga baltiska länderna skulle orsaka kravaller och politiska utfall från högsta rysk nivå kanske inte förvånar.
Rysk media har underblåst de anti-estniska stämningarna bland den rysktalande befolkningen i Estland. Allt för höga politiska företrädare i Ryssland – för att det ska vara sunt – har uttryckt sitt förakt för Estland och den estniska regimen.

Har inte gjort upp med diktaturen
Ett stort problem för dagens Ryssland är att man utan att ha kunnat göra så mycket har fått ta över arvet efter Sovjetunionen. Och detta utan att ha gjort upp med den långa diktaturen.
Ryssland idag är allt för mycket Sovjet av igår för att omvärlden ska kunna känna lugn.
En maktposition i det gamla Sovjet på kommunistpartiets uppdrag är inte något som diskvalificerar för höga befattningar i dagens Ryssland.

Rövarkapitalism
Jag hade hoppats att den värsta tiden av rövarkapitalism hade försvunnit i dagens Ryssland. Men på förra veckans Rysslandsseminarium fick vi höra från ett antal experter är så inte är fallet. Det är pengarna som styr i Ryssland. Och det är mycket pengar det handlar om. Det har blivit en sammanblandning av politiska målsättningar och kapitalistiska. För såväl den ryska politiken som den ryska ekonomin gäller det att samla marknadsandelar i världen. Och det ta gör man med de medel som står till buds och med de kunskaper man förvärvat under senare år men också de som man ärvt från det nu icke längre existerande Sovjetunionen.

Anledning till oro
President Putins senare uttalanden om västvärlden och avhoppet från de gemensamma nedrustningsavtalen ger anledning till oro.
Ingen vinner på ett isolerat Ryssland. I takt med avståndstagandet från väst ökar de ryska kontakterna med Kina.
Två länder, vars befolkningar lidit under kommunistiska diktaturer, som nu har tagit till sig de utrensade avarterna av det marknadsekonomiska systemet – kapitalismen. Vad betyder detta för framtiden? Det är tveksamt att det skulle vara positivt.


Hälsar våren i Stenkyrka
Klockan springer iväg. Det är valborgsmässoafton och jag har fått äran att hålla talet till våren i min hemsocken Stenkyrka. Klockan 20.30 ska elden tändas och jag ska hålla mitt anförande. Därför är det nu hög tid att jag förbereder detta. Vad det ska handla om återstår att se, men det blir nog lite om eldens tradition i svenskt firande av vårens ankomst och en tillbakablick på vem denna Valborg egentligen var.

Inga kommentarer: