fredag, december 21, 2007

Gasledningsdebatt i Riksdagen

Det var ingen upplyftande debatt att ta del av när gasledningen i Östersjön debatterades på fredagsförmiddagen i Sveriges Riksdag.
Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet hade begärt en särskild debatt om gasledningen. Och eftersom vare sig regeringen eller oppositionen vill ha en diskussion om gasledningen sett ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv handlade det till största delen om miljön och miljöfrågorna. Men då samtliga partier är skeptiska till gasledningen just av miljöskäl så hamnade man i en position där det bråkades om vem som tyckt vad när och om man ändrat sig i denna uppfattning. Politik när den är som sämst.

Miljöminister Andreas Carlgren (c) var mycket tydlig och redogjorde för de möjliga juridiska konsekvenserna vid en felhantering av ärendet. Dvs att rådande lagar och konventioner på miljöområdet inte får verka fullt ut.

Att diskutera gasledningen och göra det enbart utifrån miljöhänseende är att amputera debatten. Gasledningen och vad den betyder för framtiden kan inte diskuteras på ett relevant sätt om inte säkerhetsaspekten kommer in. Och om det nu är så att regeringen och dess företrädare inte vill diskutera gasledningen eftersom lagar och konventioner på miljöområdet hindrar dem från att göra det borde det inte vara omöjligt att diskutera frågan utifrån säkerhetsskäl.

Jag hyser stor respekt för Ola Sundell(m), en erfaren och mycket kompetent politiker. Men när han nuddade vid risken för rysk militär närvaro i den svenska ekonomiska zonen och hänvisade till försvarsberedningens rapport blev jag beklämd.
Sundell menade att det idag inte finns något som hindrar rysk marin närvaro i den svenska ekonomiska zonen och att gasledningen inte skulle förändra bilden mot hur det ser ut idag. Som ett "bevis" på riktigheten i sin argumentering hänvisade han till försvarsberedningens rapport.
Försvarsberedningen tar gasledningen och Gazproms dotterföretag Nord Streams aktiviteter med ro och det tycker uppenbarligen Ola Sundell att vi andra också ska göra. Jag håller inte med.

Försvarsberedningens rapport är inget facit. Det är sju personers sammanfattande uppfattningar. Sju personer som med helt olika förutsättningar och förankringar för sina åsikter. Jag har påtalat det tidigare och jag kan göra det igen. Försvarsberedningen borde ha krävt en säkerhetsanalys med anledning av Nord Stream, Gazprom och gasledningen. Med skälet att Nord Stream är dotterföretag till Gazprom som i sin tur är en del av den verkställande ryska makten och förverkligar intentionerna i den ryska utrikespolitiken.

Ola Sundell tror, om jag tolkar honom rätt i hans debattinlägg, inte att gasledningen skulle innebära ökad rysk militär närvaro. Fel, fel, fel. Allting tyder på en ökad rysk militär närvaro under såväl konstruktionsfasen som under driften. Inte minst uttalanden från president Putin och förre försvarsministern Ivanov pekar på detta. Enligt Putin får den ryska Östersjöflottan nya uppgifter med gasledningen tillblivelse. Enligt Ivanov utökas den ryska intressesfären västerut politiskt, militärt och ekonomiskt med gasledningen. Ryssarna har beställt nya, supermoderna ubåtar som ska placeras i Östersjön. Den ryska militära närvaron kommer att öka drastiskt under såväl byggandet av gasledningen som när den är i drift! Låt oss inte hysa någon tvekan om detta.

Gasledningen i Östersjön är ett politiskt projekt. Ett politiskt projekt som ryska staten dessutom tjänar pengar på. Den ryska planen är tydlig och nästan så öppet offentlig den kan

1 kommentar:

Vinho sa...

Hello. This post is likeable, and your blog is very interesting, congratulations :-). I will add in my blogroll =). If possible gives a last there on my blog, it is about the Vinho, I hope you enjoy. The address is http://vinho-brasil.blogspot.com. A hug.