tisdag, februari 15, 2011

Ryssland hotar Japan med vapenskrammel

Den ryska militära infrastrukturen på Kurilerna ska stärkas och den ryska Stilla Havsflottan ska tillföras två landstigningsfartyg av typ Mistral som beställts från Frankrike för att ”skydda” ögruppen mot Japan. Det är inte bara det väldiga Rysslands grannar i väster som drabbas av hot och vapenskrammel. I öst är det Japan som orsakat vrede i Kreml.

Den ryska tonen mot Japan borde mana till vaksamhet. Det finns all anledning att noga observera vad som händer i gränstrakterna mellan Ryssland och Japan.
Skälet till Mistralfartygens placering i Stilla havsflottan sägs från rysk sida vara den japanska hållningen till vad som i Ryssland benämns Kurilerna och i Japan de Norra Territorierna. Att man från japansk sida känner oro för den ryska inställningen att begripligt. Mistral är byggd för att ha 16 tunga helikoptrar, fyra landstigningsbåtar, 70 pansarfordon och 450 soldater. År 2014 ansluter det första fartyget. Konflikten med Japan beräknas åtminstone från rysk sida bli långvarig.

I förra veckan fick Japan en direkt varning från Ryssland att det japanska ”beteendet” när det gällde ögruppen är oacceptabelt.
I november förra året besökte den ryske presidenten Medvedev öarna som Sovjetunionen annekterade efter andra världskrigets slut. Besöket orsakade protester i Japan som vill ha ögruppen återlämnad. Den japanske premiärministern Naoto har kallat besöket en skymf.
Från japansk sida har man försökt vara diplomatisk, men det finns gränser hur diplomatisk man kan vara. Inte minst när de verbala angreppen nu fullföljs av en militär upprustning i området.

Strax före det nyligen genomförda besöket av Japans utrikesminister i Moskva beordrade den ryske presidenten att extra modern och ändamålsenlig vapenutrustning skulle överföras Kurilerna. Han förklarade samtidigt att Kurilerna var oskiljaktig del av den ryska federationen och en strategisk rysk region. Och för att ytterliga förstärka den orubbliga inställningen lovade Medvedev att Ryssland ska göra varje nödvändig ansträngning för att stärka den ryska närvaron på ögruppen. På rysk TV kunde man också se och höra presidenten ge en direkt order till sin försvarsminister Anatolij Serdjukov att försäkra att alla nödvändiga beslut verkställs, att vapenöverföringen blir genomförd och att nödvändig omorganisation fullföljs.
Serdjukov svarade sin president att försvarsdepartementet skulle se till att förstärkningarna skulle tillföras Kurilerna och att han skulle återrapportera till presidenten i slutet av månaden. För nu visste man vad som behövdes för att stärka den ryska militära infrastrukturen på öarna. I det ryska parlamentet talar samtidigt viceordföranden i försvarsutskottet Igor Barinov om den anti-ryska hysteri som råder i Japan.

Japan är en demokrati Sverige har många, långa, nära och vänskapliga förbindelser med. Förhållandet mellan svenska och japanska företag är detsamma. Japan har i många år varit en demokratisk utpost i ett område där demokratin inte har stått högt i kurs. Det borde ligga i svenskt intresse att Japan inte överges i den diplomatiska konflikt landet nu har med Ryssland. Den demokratiska omvärlden har en skyldighet att höja rösten för Japan. Än så länge har de flesta valt att inte låtsa om vad som händer. På sikt en omöjlig hållning.
Tänk om Carl Bildt kunde lyfta frågan i onsdagens utrikespolitiska debatt!