tisdag, februari 17, 2009

Inte Gotlands bästa stund

Sedan TV4:s utomordentliga program Kalla Fakta i söndags om den ryska gasledningen har reaktionerna haglat in till mig.
Ulrica Schenströms val att gå från positionen som statsministerns statssekreterare till Nord Stream har fått människor att reagera.
Kalla Fakta visade också på ett mycket tydligt sätt hur Nord Stream arbetar genom att knyta till sig personer med nära kontakter till regeringar och statsapparater.
Gotlands kommuns representanter framträdde inte i sin bästa dager i programmet. Och ändå har TV4 inte grävt så djupt…

Kommunfullmäktiges beslut att låta ryska statens dotterbolag bygga en hamn i Slite är en sorglig plump i Gotlands kommuns politiska historia. Det är nog bara politiker och kommunala tjänstemän på Gotland som fortfarande hävdar att hamnprojektet i Slite och byggandet av gasledningen inte hänger ihop.
Hur man kan välja bort att se sambandet mellan Nord Streams/Gazproms givmildhet att skänka en hamn som klarar att ta emot fartygen som lastar gasrören (för lagring i Slite) med byggandet av gasledningen är inte bara för mig obegripligt - det är det för de flesta betraktare av detta skådespel.

Men kanske majoriteten som röstade för mottagandet av ”gåvan” nu låter sig styras av principen att har man en gång satt foten i klaveret låter det lika illa om man drar upp den.
Hur gärna man än vill och hur ofta man än upprepar det från Gotlands kommuns sida så har Gotland med beslutet om att ta emot hamnen blivit en villig medspelare i Rysslands ambitioner att utöva politisk makt och styrning med hjälp av sin energiexport. Det är ingen hedrande plats Gotland i denna fråga reserverar i historieböckerna.

ROLF K NILSSON

Inga kommentarer: