onsdag, juli 29, 2009

PRESSMEDDELANDE

Pressmeddelande med anledning av Gotlands landshövding Marianne Samuelssons märkliga uttalanden och försvar av dessa.


PRESSMEDDELANDE
Rolf K Nilsson
Riksdagsledamot(m)Rolf K Nilsson (m):
- Att vilja väl, men göra fel – Nej tack till privilegiesamhället!- Det finns de som tycker att börd, rikedom, makt, släktskap, partitillhörighet, kändisskap mm ska innebära privilegier och fördelar inför lagen. Jag tillhör inte denna grupp, säger Rolf K Nilsson, moderat riksdagsledamot och ledamot i Gotlands kommunfullmäktige.

Landshövdingen på Gotland har beslutat att göra ett undantag för en gotländsk företagares privata bostad när det gäller strandskyddet med motiveringen att han ”… är en av våra största företagsägare, eller den största företagsägaren vi har på ön”.

- Det är ett argument som inte håller, säger Rolf K Nilsson. Jag är övertygad om att landshövdingen vill väl för Gotland och anser sig göra rätt för Gotlands bästa. Men på sikt är den nu av landshövdingen fastställda doktrinen till stor skada för Gotland och förtroendet för myndigheterna.

- Landshövdingen ger uttryck för ”makt ger rätt” – om det gynnar högre syften. Det vill säga att vi på Gotland får hit och får behålla företag som erbjuder de så eftertraktade arbetstillfällena. Men det är helt fel väg att gå.

- Jag vet att landshövdingen är långt ifrån ensam att resonera på detta vis. Jag har mött det många gånger, men det gör det inte mindre fel.

- Det är inte, och få aldrig bli, en accepterad metod att locka kvar människor på Gotland genom att ge dem dispenser eller undantag från gällande lagstiftning. Lagen måste gälla alla. Det är något jag som medborgare har rätt att kräva. Är lagen fel – så är det den vi måste ändra, säger Rolf K Nilsson.

- Det är inte med ett återinförande av privilegiesamhället som vi ska få företag att komma till och stanna kvar. Företagsklimatet måste bli sådant att detta är avgörande för etableringen och för möjlighet till utveckling och expansion. Här handlar det om skatter, mindre byråkrati, infrastruktur och ett fungerande civilsamhälle. Det är detta vi ska konkurrera med – inte privilegier, slår Rolf K Nilsson fast.