fredag, juli 31, 2009

Vem sätter gränserna?

Debatten runt landshövding Marianne Samuelssons uppfattning att det är rätt att göra undantag för lagen för vissa personer har orsakat en omfattande debatt på Gotland. För att inte säga flera olika debatter.
Som jag ser det är det övergripande och viktigaste att diskutera principen, inte det enskilda fallet. Är det rätt att göra undantag i lagen för vissa människor eftersom de är ”viktigare” än oss andra? I princip nej. Svensk lag ska gälla för alla som bor och är verksamma i Sverige – utan undantag.

Skälet till att låta paragraferna stå åt sidan är att det finns människor som med sina beslut styr över arbetstillfällen och företagsetableringar. En fråga man då måste ställa sig, om man anser det är rätt att ge privilegier, göra undantag för gällande lagstiftning etc är var gränsen går. Vad kommer nästa fribrev för ”viktiga personer” att innehålla? Rätt att parkera var som helst? Få köra för fort trots hastighetsbegränsningar? Lite skattefiffel? Lite större skattefiffel om det rör sig om väldigt många arbetstillfällen? Ska vissa våldsbrott få tillåtas? Det kan låta absurt, men var går gränsen och vem sätter den?

Jag blir lite förvånad när jag ser de som uttrycker sitt stöd för principen att viktiga personer inte ska omfattas av lagstiftningen eftersom de gör så mycket bra och då gör det inte något om andra regler gäller för dem. Det skulle alltså betyda att den som har de ekonomiska möjligheterna skulle kunna köpa sig till ett laglöst leverne med samhällets goda minne. Det faller på sin egen orimlighet.

Det kan finnas många uppfattningar om den hemliga bandinspelningen på länsstyrelsen. Onekligen funderar man över hur arbetsklimatet är på ett sådant ställe.
Här finns också en mycket intressant iakttagelse att göra. Och det är de avvikande uppfattningar som kan höras bland alla upprörda röster som reagerar mer på att det skett en hemlig bandinspelning än på innehållet. Dvs en högst påtaglig upprördhet över att det skett en hemlig bandinspelning men en näst intill totalt likgiltig uppfattning om principen att lagen inte bör gälla lika för alla.

Det är bra att regeringen tar frågan på stort allvar och att landshövdingen ska få förklara sig inför ansvarig minister. Men denna förklaring bör ske snarast, helst omgående och inte när landshövdingens semester är slut om några veckor.