torsdag, augusti 20, 2009

Rysk storövning när Gotlands KS yttrar sig om gasaledningen

Kommunstyrelsen yttrar sig under rysk storövningJust nu pågår det ryska militära övningar i Östersjön. Ubåtar och landstigningsfartyg med marininfanteri deltar. Uppdraget: att försvara och bevaka den planerade ryska gasledningen i Östersjön. Nytt i övningen är att fallskärmsjägartrupper ska samöva med flyget och marinen - något som ska bli standard i framtiden. Insatsen är tre gånger den som användes för att invadera Georgien.
Uppgifterna om övningen och dess syfte är ryska och fanns att läsa för någon vecka sedan i de dagliga medierna, bland annat i Nezavisimaja Gazeta som beskriver de ryska militära uppgifterna i Östersjön i en artikel med den talande rubriken "Armén i oljebranschens tjänst".

Den 24 augusti sammanträder kommunstyrelsen på Gotland för att klubba Gotlands kommuns remissvar till Näringsdepartementet om Nord Strems/Gazproms planerade gasledning genom Östersjön.
Dagen före, den 23 augusti, är det 70 år sedan Sovjetunionens och Nazi-Tysklands utrikesministrar, Vjatjeslav Molotov och Joachim von Ribbentrop undertecknade den pakt som delade Polen mellan Stalin och Hitler och gav Sovjetunionen fria händer med Finland, Estland, Lettland och Litauen.
Onekligen vilar historiens skugga tung också över vår lokala kommunstyrelse när den ska tycka till om Nord Stream/Gazproms politisk-ekonomisk-militärstrategiska gasledning.

Men vad tycker kommunstyrelsen? Oroväckande uppgifter har presenterats i lokalmedia om att det inte är så mycket bevänt med alla de vittnesmål vi fick höra i debatten om att ta emot Nord Strams kravlösa (?) gåva när det gällde ombyggnationen av hamnen i Slite. Då fick vi höra att det gick alldeles utmärkt att skilja frågan om hamnen med frågan om gasledningen - och att man var för hamnbygget men motståndare till gasledningen. När KS sammanträder och remissvaret ska formuleras gäller det att visa att det inte bara var ett debattknep.

I samma ögonblick som kommunstyrelsen på Gotland tar sitt beslut remissvaret övar omfattande ryska styrkor i Östersjön med landstigningsfartyg och marininfanteri bevakning av den planerade gasledningen.
Det vore en stor olycka, inte bara för Gotland utan också för Sverige, och det vore direkt osolidariskt med de baltiska länderna och med Polen om KS fullföljer vad man påbörjat.

Skälen till att säga nej till gasledningen har inte minskat sedan kommunfullmäktige tog det olyckliga beslutet att bli medspelare till Nord Stream/Gazprom. Tvärtom. Skälen blir allt fler och de står allt tydligare. Den pågående militära övningen Östersjön, med anledning av gasledningen, visar med all tydlighet att vi i framtiden får leva med en kraftfullt ökad rysk militär närvaro i vår direkta närhet. Att fortfarande vägra se gasledningsprojektet i ett säkerhetspolitiskt perspektiv är att se verkligheten med skygglappar.

Ska vi tro uppgifterna i lokalmedia så laborerar nu kommunstyrelsen med att författa en kritisk, ja rent av negativ, skrivning om gasledningen - som slutar med ett ja...
Texten innan man ger ett ja betyder ingenting i detta sammanhang. Ett ja är ett ja och ett nej är ett nej. Vid en sammanställning av remissinstansernas svar är det ingen som intresserar sig för hur negativt eller hur positiv resonemanget har varit innan man kommit fram till om man är för eller emot gasledningen.

Gasledningen berör Gotland på många olika plan - miljömässigt, politiskt och militärt. Det finns bara ett rimligt svar att ge - nej!

ROLF K NILSSON