fredag, november 06, 2009

Försvarsberedningen står inte för sanningen

Nord Streams/Gazproms gasledning - Finns all anledning att återkomma i frågan. Men kan inte låta bli att nu så här på morgonkvisten kommentera det inlägg utskottskollegan Staffan Danielsson gjort på sin blogg om regeringens gaslednings-ja igår.
Staffan Danielsson har sedan jag träffade honom första gången i Försvarsutskottet varit positiv till den ryska gasledningen. Inte heller vill han se några hot med anledning av densamma.
Jag håller inte med Staffan Danielsson, varken i sak eller i analys.
Men det som än en gång både stör mig och upprör är att Staffan Danielsson använder Försvarsberedningens rapporter som något av ett sanningsfacit, ett dokument som alla partier och dess företrädare ställt sig bakom. Så är det inte. Det finns mycket i Försvarsberedningens rapporter som såväl jag som många andra ställer oss både tvivlande och direkt avvisande till. Försvarsberedningens rapporter är vad sju partiföreträdare har kompromissat sig fram till. Vi har aldrig diskuterat Försvarsberedningens slutsatser i försvarsutskottet och inte heller i riksdagen. Därför är inte heller Försvarsberedningens rapporter en sanning eller ett styrdokument. Det är ett debattunderlag, en hjälp för regeringen att lägga förslag som riksdagen kan gå med på. Så – Försvarsberedningens slutsatser är inga sanningar och inga åsikter det finns en total uppslutning kring.

Personligen är jag förvånad att det är så många centerpartister som ställer sig positiva till såväl gasledningen som Putin. Inte minst centerorganet Skånska Dagbladet har genom åren intagit en devot Putinposition som minst sagt förvånar – och förfärar.