söndag, november 22, 2009

PRESSMEDDELANDE

- Vi har fått en ny säkerhetspolitisk situation i Östersjöområdet som måste vägas in när vi ser på vilka resurser som ska tillföras försvaret i framtiden, förklarade Rolf K Nilsson då han på lördagen talade försvarspolitik på Ängelholmmoderaternas ledarskapsutbildning.
- Personligen ser jag ingen möjlighet hur man ska kunna undgå att tillföra försvaret mer pengar i budgetarna efter 2010 om vi ska ha det försvar vi behöver.
- Försvaret har genomgått ett nödvändigt stålbad. Kanske hade det kunnat genoföras annorlunda, inte minst när det gäller förbandsnedläggningar. Men nu befinner vi oss i en ny situation där det behövs en ny strategi och utökade militära resurser, menar Rolf K Nilsson.
- När Nord Streams/Gazproms gasledning i Östersjön blir en realitet får vi en utökad konstant närvaro av den ryska Östersjöflottan i vårt närområde. Att ryssarna menar allvar råder det ingen tvekan om.
- I Sverige har vi valt att se på gasledningen som en ren miljötillståndsfråga. De stora ryska militärövningar som genomförts för några månader sedan - med gasledningen som ett av motiven - och som ska återkomma vartannat är visar på ökade risker för militära incidenter i Östersjöområdet, tror Rolf K Nilsson. Våra grannar i Estland, Lettland, Litauen och Polen har vid upprepade tillfällen visat sitt missnöje och sin oro med vad gasledningen får för följdverkningar. Det är hög tid vi tar de ryska aktiviteterna på allvar och lyssnar på våra mer erfarna grannar på andra sidan Östersjön!