fredag, mars 19, 2010

Dubbelmoral om SD:s skoldeltagande

För att gära en sak klar från början. Jag tycker inte om att vare sig Sverige-Demokraterna eller National-Demokraterna får tillgång till gymnasie- och grundskolelever genom skolpresentationer inför valet. Men om vi nu säger oss vara och vill leva upp till att vara en demokrati så är det svårt att hindra dem.
Sverige-Demokraterna är representerade i många svenska kommuners fullmäktigeförsamlingar. Nationaldemokraterna är representerade i två fullmäktigeförsamlingar. Hur illa man än kan tycka om detta så är det folkets val, ett direkt utslag av den demokrati vi har och värnar om.
Jag tycker inte om att företrädare för totalitära ideologier får tillträde i de svenska skolorna att sprida sina idéer. Men varken SD eller ND kan betraktas som totalitära. Det finns många andra otrevliga etiketter som kan klistras på dem. Tvärtom så har vi faktiskt fått se hur man från Sverigedemokraterna rensat ut medlemmar som öppet visat sympatier med nazismen. Om jag inte minns fel så har man också uteslutit medlemmar som varit rasistiska i sin uttalade främlingsfientlighet.
Och nu då till dubbelmoralen. Som tidigare konstaterat förespråkar varken SD eller ND någon totalitär ideologi. De är populistiska partier som flirtar med främlingsfientliga idéer mer eller mindre dolt och företräder en rad extrema uppfattningar. Nationaldemokraterna är en utbrytning ur SD och står för ungefär samma uppfattningar som sitt ursprungsparti men i en mer extrem upplaga.
I Sveriges riksdag och i kommunfullmäktigeförsamlingar runt om i landet har vi vänsterpartiet representerat. I vänsterpartiets led, också bland deras riksdagsledamöter, har vi företrädare som inte hymlar med att det är kommunister. Kommunismen är en totalitär ideologi precis som nazismen. Jag kan inte komma ihåg att vänsterpartiet har uteslut någon medlem för att han eller hon förklarat sig var kommunist. Jag har inte hört eller läst om någon kommun som portar vänsterpartiet i sina skolor för att de har ett grumligt förhållande till sitt politiska ursprung och fortfarande låter sig företrädas av uttalade kommunister. Detta är dubbelmoral. Men – vänsterpartiet är ett parti som demokratiskt har röstats fram och bör då enligt demokratins spelregler inte behandlas annorlunda än något annat parti.
Att välkomna vänsterpartiet och porta Sverige-Demokraterna är skolexempel på dubbelmoral.