onsdag, mars 17, 2010

Svar på Gunnar Öbergs inlägg på Hela Gotland

Det var väldigt var Du blivit grinig på gamla dar, Gunnar! Men jag måste ju bemöta dina vilda hugg – för jag bryr mig faktiskt, av någon anledning, om vad Du skriver.
Detta var ingen sen reaktion från min sida. Jag gjorde en summering av mina år på GA och kan fortfarande konstatera att det var en missräkning när NT köpte upp GA och därigenom räddade GT:s fortsatta existens. Men precis som Du och de andra dåvarande cheferna på GA och GT accepterade jag läget och fortsatte jobba för läsarnas bästa.

NT har stått för sina löften och utvecklat Gotlands Media på ett sätt som dom tycker är rätt. Precis som de flest andra större tidningsbolag idag så är prioriteras vinsten före den redaktionella kvalitén och de redaktionella utmaningarna. Det är en väg som man valt, men som jag inte tycker är rätt.

Att jag inte ämnar komma tillbaka till GA efter min sejour i Riksdagen beror inte på uppköpet 1999. Det hade varit en sen reaktion, det håller jag med om. Men utvecklingen har inte gått i den riktning som jag önskat mig, och då tänker jag på GA:s resurser och möjligheter. Och med nu tre års frånvaro så ser jag att när det gäller tidningar så vill jag arbeta på ett annat sätt.
Koncernen NT har en uppfattning hur man ska ge ut tidningar. Jag har en annan uppfattning om hur GA borde ha utvecklats. Så enkelt är det.

Jag tycker moderaterna genom Högerns Förlagsstiftelse gjorde fel när de beslutade sälja ut sitt tidningsbestånd. Det har tyckt hela tiden och det har jag sagt förr. Därom råder ingen tvekan.