torsdag, mars 11, 2010

Mykkänen och gräddfilerna, Tradition & Fason, Stasi-agenterna

Skulle behöva göra som man gjorde i FN förr(?) stoppade klockorna för att hinna med inom utsatt tid.
Känner att jag har en hel del jag vill/måste skriva.
Blir vansinnigt besviken på Tillväxt Gotlands chef Tiina Mykkänen som än en gång figurera i spalterna med ett kontroversiellt förslag (föra gången var hon kritisk till allt för kritisk lokalmedia). Denna gång vill hon att inflyttade från fastlandet till Gotland ska ha förtur till bostäder och dagisplatser. En förutsättning för att vi ska bli fler på Gotland enligt Mykkänen. Dumheter och kolonial syn på Gotland hävdar jag. Gotlänningarna får inte reduceras till B-medborgare på sin egen ö.
Nu har vi ingen kommunal bostadsförmedling eller kommunal bostadskö så det torde väl vara upp till varje fastighetsägare att göra avtal med såväl kommun som företag om att hyra lägenheter. Att inflyttade skulle gå före bosatta gotlänningar som kanske stått flera år i kö för en dagisplats är rena diskrimineringen. Som skattebetalare har jag rätt att bli respekterad och bli behandlad som en fullvärdig medborgare.
Om det nu är så att vissa företag ser det som ett hinder att personal de vill rekrytera inte får någon dagisplats är det ju fritt för dem att själva eller tillsammans med andra starta dagis för sin personal. - Det får aldrig vara en nackdel att vara gotlänning på Gotland.
Tiina Mykkänen har många tillskyndare. Inte minst i riksdagen bland ledamöterna från Västerås. Och hon är säkerligen en mycket duglig chef för den verksamhet hon är satt att sköta. Men åsikterna om gräddfiler och förturer gör mig bekymrad. Bekymrad blir jag också när gotlänningar som Niklas Harlevi hejar på. Att Nils Nordenbrink förtjust viftar medhåll förvånar dock inte.
Gräddfiler löser inga problem. Det finns både bättre och smakligare lösningar. Framför allt lösningar som inte diskriminerar och skiljer ut. Gotland är inte en svensk koloni där kolonialherrar- och damer har vissa regler att rätta sig efter och infödingarna andra.

Tradition och Fason
Måste få tid att komma med ett inlägg i debatten om konservatismen på bloggen www.traditionochfason.se
Tradition och fason har med sin tillkomst gjort en landbrytande insats för att visa att konservatismen lever. Men risken som jags er det nu är att debatten blir allt för filosofisk, allt för sekteristisk och inåtvänd. Det blir viktigare att ”korrigera” och ta avstånd från andra konservativa än att rikta motståndet dit det borde riktas. Mot socialism, kommunism, liberalism och de nazistiska och fascistiska krafter som kanske inte är många, men emellanåt påtagligt närvarande.

Stasi-arkiven
Beklagar att justitieminister Beatrice Ask inte vill lätta på förlåten när det gäller vilka svenskar som gick i stasis tjänst. Men nu är det ju knappast Beatrice Ask som ska hållas ansvarig. Det är ett stort beslut som med en sannolikhet med gränsen till visshet har beslutats på högsta nivå – de fyra partiledarna. Men sista ordet lär inte vara sagt. Är det en rättighet för medborgarna att få veta vilka aktier de folkligt valda äger så borde det vara samma rättighet att veta vilka som gått i tjänst för en diktaturs hemliga polis. Sista ordet är inte sagt. Stasi-agenterna ska avslöjas! Nu har dom chansen att själva framträda, innan någon annan hinner göra det.