måndag, juni 11, 2007

Dåligt ställt med toleransen

Då har åtta moderata riksdagsledamöter skrivit ett inlägg till Dagens Nyheter som publicerats på DN-debatt.
Åtta moderater som läser lusen av alla som inte delar deras uppfattning om så kallade könsneutrala äktenskap.
Man tar ställning för en uppfattning som finns med i förslaget till nytt handlingsprogram för moderaterna. Förslaget har varit ute på remiss och ska diskuteras och beslutas på den kommande partistämman i höst.
De åtta ställer ultimatum och kräver att vi andra moderater som finns med i riksdagsgruppen ska ställa oss bakom deras åsikter – blir det inte så är de beredda att överge en moderat linje, om den går emot deras uppfattning, och röstar med socialdemokraterna i frågan. Ultimatum, hot, oförsonlighet, åsiktsintolerans. Det är dåligt ställt med toleransen.

Debatten saknar nyanser
Jag har kommenterat förslaget om att införa ett könsneutralt äktenskap på den här bloggen tidigare. Med de åttas inlägg och de intervjuer och minidebatter som arrangerats i radio och TV är jag väl om möjligt än mer säker i min uppfattning och i mitt nej till ett könsneutralt äktenskap.

Det finns inga nyanser i debatten. Är man inte villig att säga ja till samkönade äktenskap är man mörkerman, grottmänniska och allt vad som hittills slungats ut i fördömanden från de politiskt korrekta. Och för att hamna i de fördömdas gäng räcker det med att man är av uppfattningen att äktenskapet är förbehållet en man och en kvinna.
Märk väl att det handlar inte om att införa diskriminerande lagar eller ta bort partnerskapet som idag finns. Några sådana uppfattningar har det inte ens viskats om.

Jag är kränkt politiskt, kulturellt och religiöst
Man kan onekligen ställa sig frågan vad dessa människor egentligen tycker om åsiktsfrihet som princip. I den här frågan har man naket avslöjat sin uppfattning; ”tyck som vi eller bli fördömd”.
Vi har också fått ta del av vittnesmål om hur människor som är för könsneutrala äktenskap säger sig ha blivit kränkta av artikeln som undertecknats av bland andra Thorbjörn Fälldin, Alf Svensson och moderaternas Hans Wallmark.
Personligen är jag kränkt av de åttas artikel; politiskt, kulturellt och religiöst.

Inga kommentarer: