tisdag, juni 19, 2007

Är socialdemokraterna förmer än andra?

Det var partiledardebatt i riksdagen i förra veckan. Jag borde ha skrivit om det. Men – av någon anledning blev det inte av.
Partiledardebatter är inte lika spännande som de var förr. Eller minns jag fel?
Fokus i debatten hamnade direkt på meningsutbytet mellan Fredrik Reinfeldt och Mona Sahlin. Tyvärr inget nytt. Och den förnyelse som Mona Sahlin har lovat för socialdemokratin låter vänta på sig. Det var samma gamla argument som vi alltid hört från socialdemokraterna – ”ni är onda – vi är goda” i olika variationer. Så här någon vecka senare minns jag ärligt inte mycket av det som sades. Förutom en mening från Mona Sahlin som i sin simpelhet är allt för avslöjande för att man ska känna sig tillfreds. Mona Sahlin förklarade med stor övertygelse att ”Fredrik Reinfeldt är moderat – därför vet han inte vad rättvisa är”. Så sa hon – socialdemokraternas nya partiledare i sin första partiledardebatt. Det hemska är att jag tror hon verkligen själv tror på det hon sa.
Mona Sahlin representerar en kategori socialdemokrater som ser på sitt parti och sin politiska hemvisst som mer än ett politiskt ställningstagande.
När det gäller Mona Sahlin så har vi hört liknande vittnesmål tidigare om hur hon upplever och ser på det egna partiet.
Vi kan återvända till yttrandet om Fredrik Reinfeldt, att han är moderat och att han därför inte förstår vad rättvisa är.

Vem tror Mona Sahlin att hon är? Att hon har ensamrätt på vad som är rättvisa? Att hon, för att hon är socialdemokrat, vet bättre än alla som inte är socialdemokrat vad som är rättvisa? Givetvis är det struntprat från Sahlins sida. Men det avslöjar en självbild som är synnerligen intressant och det avslöjar ett förakt för andra människor som inte delar Sahlins uppfattning och har insett storheten i att vara socialdemokrat och därför inte förstår vad som menas med rättvisa.
För Mona Sahlin är det uppenbarligen något andligt med att vara socialdemokrat. Att vara något mer än alla andra som inte förstår vad rättvisa är. Bara om man är socialdemokrat och har nått den själsliga höjd som bara socialdemokrater kan har man förmågan att se vad som är verkig rättvisa.
Jag kan driva tesen om andligt högtstående socialdemokrater mycket längre. Men jag ska inte göra det.
Vad Mona Sahlin sa under partiledardebatten bekräftar den bild många socialdemokrater har där allt som har värde och betydelse flyttats över till det socialdemokratiska partiet. Det förklarar att partisekreteraren Marita Ulvskog tycker det är en statskupp när borgerligheten vunnit ett demokratiskt val.
Socialdemokraterna ser ner på andra som inte är socialdemokrater. På något annat sätt går det inte att tolka Monas Sahlins uttalande. Och det är mycket intressant för en person som har så lätt att stämpla begreppet ”rasist” på andra som inte delar hennes uppfattning.

Egentligen borde jag skrivit några rader om det könsneutrala äktenskapet efter att den moderata partistyrelsen uttalat sig för detta första skede i nedmonteringen av familjen. Som tur var fanns där en ledamot som reserverade sig – Hans Wallmark. Go Wallmark!

Inga kommentarer: