söndag, december 28, 2008

Lyxlägenheterna och Folkbladet

När jag för en tid sedan skickade in en debattartikel om Gotlandshems lyxhusplanering vid Galgberget i Visby jämförde jag med Folkbladets uppfattning om att vi på Gotland skulle satsa våra resurser på att få hit rika och välbemedlade turister.
Och i lördagens tidning kunde Folkbladet konstatera att det var fel - som några moderater tycker - att det inte är upp till Gotlandshem att bygga lyxlägenheter.
Att Folkbladet hyllar och heroiserar kommunalt och statligt ägda bolag är förvisso inget nytt. Men att det ska gå så långt att ett man anser att ett företag som av socialdemokraterna själva till inte allt för länge sedan kallades ”allmännyttan” ska bygga hus och erbjuda lägenheter till endast en mycket liten inkomstgrupp tycker jag är märkligt. Strider det inte mot hela den socialdemokratiska grundtanken, åtminstone som man tidigare har velat att den skulle uppfattas?

I princip anser jag att en kommun inte ska äga och driva bostadsföretag – om det inte finns alldeles speciella skäl för det. Om en kommun nu ska göra det kan jag tänka mig ett skäl och det är att alltid kunna ha ett visst antal lägenheter att anvisa vid behov. Ett annat skäl skulle kunna vara att bygga bort en akut bostadskö som den privata marknaden av olika skäl inte mäktar med.(För att därefter sälja bolaget.)

Jag tycker att det finns för mycket av lagar, regler, avgifter/skatter som styr bostadsbyggandet. Och att det är upp till oss politiker, som har möjlighet att påverka, att göra vad vi kan och söka stöd för att få bort mycket av detta onödiga.

Jag kan bara upprepa vad jag sagt tidigare. Jag tycker det är fel att ett kommunalt bolag, ägt av gotlänningarna, satsar på lyxlägenheter som vänder sig till bara en liten del av invånarna. Det borde inte vara upp till ett kommunalt bostadsbolag att uppföra denna typ av lägenheter. Om det nu finns ett bostadsbolag som ägs av kommunen så är det viktigt att det konkurrerar på den öppna marknaden, att det lägger hyror som är rimliga (utan några kommunala subventioner).
Det kommunala bostadsföretaget borde ha som uppgift att visa att det går att bygga både bra och kunna ge hyresgästen en rimlig hyra. Låt de privata bolagen bygga lyxhus och lyxlägenheter, det finns ingen anledning att kommunen ska gå in och konkurrera med dessa.
Med den brist på bostäder vi har i Visby och byggandet inte ökar så är vi inne i en ond cirkel där det inte är konsumenternas behov som styr marknaden. Det som styr är ett allt för litet utbud där den som bjuder högst går segrande med kontraktet i handen. Hyror och bostadspriser trissas upp till oacceptabla höjder.

Jag tycker det är tråkigt att Folkbladet väljer den feta plånbokens ägare framför vanliga människors intressen och möjligheter.

ROLF K NILSSON

Inga kommentarer: