lördag, december 06, 2008

Nord Stream vill komma närmare Gotland

Blev i fredags eftermiddag intervjuad av några högskolestudenter om Nord Stream. Samtidigt kan vi läsa hur företaget nu vill undersöka sjöbotten ännu närmare den gotländska kusten.
Projektet med gasledningen genom Östersjön blir allt märkligare. Tiden tycks arbeta för oss som är motståndare och tyvärr verkar vi få rätt i våra farhågor.
Jag är mycket nöjd med att jag i Gotlands kommunfullmäktige reserverade mig mot beslutet att låta Nord Stream finansiera ombyggnaden av Slite hamn för att kunna använda den som omlastningshamn för sina rör. Blir gasledningen verklighet och hamnen används för att förverkliga projektet har Gotland blivit en bricka i de ryska ambitionerna att återfå stormaktsstatus.

Tiden springer iväg, möten inte bara avlöser varandra just nu, de går in i varandra.
Många möten den gångna veckan, men inte så många voteringar. Själv var jag utkvittad vid voteringen i onsdags morse. Det kan bli så i det system som nu fungerar i riksdagen. Sedan kan man mycket väl ha uppfattningar om det är rätt eller fel.
Jag hade/har skrivit en motion om att Forum för levande historia borde läggas över på universitet/högskola eftersom det inte är en statlig angelägenhet. De enda som höll med mig var vänsterpartiet. alltså hade mitt eget parti i utskottet, och i gruppen, demokratiskt kommit fram till att min motion skulle röstas avslås. Normalt är det enighet i en sådan fråga i utskottet. Det är väldigt sällan ett annat parti går in och stöder en motion från ett annat parti, när inte ens motionärens parti gör det. Denna gång stödde vänsterpartiet min motion. Jag hade alltså, i demokratisk ordning, varit "tvingad" att rösta emot min egen motion medan vänsterpartiet röstade för den. Nu slapp jag det. I sak har jag inte ändrat uppfattning i frågan.

I tisdags förmöten och utskottssammanträde. På eftermiddagen på försvarsdepartementet. Därefer gruppmöte, som höll på länge... Fildelningen stod på programmet. Det är en tekniskt komplicerad fråga, om man nu vill gå in på detaljer. Själv tycker jag principen är enkel. Om någon laddar ner på nätet en film, en bok eller något som jag har producerat för att andra ska kunna kopiera den så är det stöld. Det är lika mycket stöld att ladda hem en kopia om jag som upphovsman inte har gått med på det. Nu tycker inte alla det. Det finns en nästan anarkistisk uppfattning om att allt som ligger på nätet är "gratis" och fritt att använda precis som man vill. Och det är kanske en angenäm tanke - om alla upphovsmän gett sitt tillstånd. Men genom att olagligen möjliggöra masskopiering på nätet stjäl man andras inkomster. Och det tycker i alla fall inte jag om.

Ytterligare votering på onsdageftermiddag och på kvällen möte med försvarsindustriföretag; Kockums, BAE Systems och SAAB. Mycket intressant. Sverige ligger långt framme i den tekniska utvecklingen när det gälle försvarsindustriprodukter. Det finns all anledning att hitta en försvarsindustrilösning som passar såväl det svensk försvaret som den svenska försvarsindustrin. Det finns ingen anledning att Sverige ska kapitulera som framstående försvarsindustrination. Framför allt inte när det inte finns någon anledning till det.

Inga kommentarer: