måndag, mars 30, 2009

Filmvisning med Grigory Pasko i Riksdagen

Hastigt ordnades i fredags ett möte med den ryske miljöjournalisten Grigory Pasko i Riksdagen. Några riksdagsledamöter, politiska sekreterare och ett flertal journalister infann sig och fick se premiärvisningen i Sverige av dokumentärfilmen ”Buried at Sea”. Pasko har följt gasledningen från Ryssland, via Finland och Gotland till Tyskland.
Miljökonsekvenserna av ledningen, om den skulle bli verklighet, blir mycket stora. Politiskt har ledningen inte fört något gott med sig i Ryssland. Fattigdomen är slående och de uteblivna löftena många.
Det var intressant att se och hört de gotländska rösterna kommentera ledningen och det var ännu mer intressant att höra Grigory Paskos kommentarer efter filmen.

Ju mer jag sätter mig in i gasledningsproblematiken desto mer övertygad blir jag att ledningen inte för något gott med sig. Antalet enrollerade svenskar i Nord Streams regi blir allt fler. Uppenbarligen med uppgiften att övertyga oss svenskar om gasledningens förträfflighet. Att antal personer har den senaste tiden fått mail från den nya informationschefen i företaget där han dar slutsatsen att brevmottagarna inte riktigt förstått syftet med ledningen och att han ska förklara för dem hur det hela förhåller sig.
Jag vet åtminstone en riksdagsledamot som fått ett brev och i Svenska Dagbladet kunde vi läsa att tidningens politiske chefredaktör fått ett. Själv får jag varken mail eller brev från Nord Stream längre. Ungefär samtidigt som intervjun med mig publicerades i Der Spiegel har jag tydligen strukits från alla Nord Streams sändlistor. Men det kan jag nog klara mig utan.

Jag hoppas det blir möjlighet för fler svenskar att se filmen och ta till sig dess budskap. Det är ett gediget arbete Grigory Pasko gjort som förtjänar all uppskattning.

Den 22 april kommer Nord Streams propagandabuss till Visby. I helgen befann den sig i Stockholm och ska även göra avstickare till Malmö och Kalmar.

ROLF K NILSSON