lördag, mars 14, 2009

Inte helt fel stridsvagnsförslag för Gotland

Igår, fredag, hade vissa uppgifter om den kommande försvarspropositionen (inriktningspropositionen)läckt ut till Svenska Dagbladet. För Gotlands del var det positivt, även om man alltid kan önska sig mer, att ett stridsvagnskompani ska förrådställas på ön. Bra. Men anledning av "läckaget" skickade jag ut ett pressmeddealnde till Gotlandsmedia. GA refererade till det i dagens tidning - GT skrev inte en rad. Däremot fortsatt Putinkramande från Henry Lindqvist.

Här nedan är pressmeddelandet i sin helhet:


P R E S S M E D D E L A N D E

- Beskedet från försvarsministern om att det blir ett förrådsställt stridsvagnskompani på Gotland, helt i enlighet med arméinspektörens förslag, välkomnar jag, säger Gotlands moderate riksdagsledamot Rolf K Nilsson.
- Inriktningspropositionen om försvaret kommer på tisdag, men just den här uppgiften om Gotland har läckt ut och försvarsminister Sten Tolgfors har bekräftat att uppgifterna stämmer. Jag har pratat med försvarsministern som befinner sig i Prag, och han försäkrar att stridsvagnskompaniet finns med i den kommande propositionen, säger Rolf K Nilsson.
- Vi har från den moderata försvarskommittén i försvarsutskottet länge framfört åsikten att vi måste ha en militär närvaro på Gotland. Och jag har vid varje möjligt tillfälle fört fram dessa åsikter i vår egen grupp och i våra diskussioner med försvarsministern och försvarsdepartementet, säger Rolf K Nilsson. Och det känns väldigt bra att våra åsikter har fått gehör.
- Med placering av ett stridvagnskompani på Gotland uppnår vi flera syften. Vi ska ha ett flexibelt och rörligt försvar. Med ganska stor enkelhet och förhållandevis snabbt kan vi i framtiden föra över både trupp och lättare materiel från fastlandet till Gotland. Det är den tunga utrustningen som är mer komplicerad. Nu finns det tung utrustningen på Gotland i och med det förrådsställda stridsvagnskompaniet. Politiskt är detta en signal utåt att Sverige bryr sig om Gotland, att Gotland ska försvaras, säger Rolf K Nilsson. Och detta är bra!
- Det förrådsställda stridsvagnskompaniet tillsammans med det gotländska hemvärnet, de blivande nationella skyddsstyrkorna, med bättre utbildning och bättre utrustning och utökade uppgifter blir en bra grund för det framtida gotländska försvaret, säger Rolf K Nilsson.

Inga kommentarer: