tisdag, maj 12, 2009

Dela kultur- och fritidsnämnden, inrätta en näringsnämnd

(GOTLAND) Läser en artikel i GT om de planerade kommunala besparingarna för att komma i fas med det ekonomiska läget.
Bli förvånad över ett uttalande från Kommunstyrelsens ordförande Eva Nypelius som jag hoppas är ett felcitat. Skulle faktiskt bli förvånad annars. Men, enligt artikeln säger Eva Nypelius, när det gäller en eventuell nedläggning av kultur- och fritidsförvaltningen: ”Men oavsett så ska kultur- och fritidslivet även fortsättningsvis styras av politiker.”
Jag hoppas verkligen inte att fritids- och kulturlivet ska styras av politiker på Gotland. Stöttas, uppmuntras, möjliggöras – ja. Men styras? Nej, det känns inte riktigt bra.
Däremot finns det anledning att se över hur kulturpolitiken hanteras och faktiskt styrs på Gotland?
I hårda ekonomiska kriser får kulturen ofta stå tillbaka. Och förvisso är det väl rimligt om pengarna inte räcker till att vård och omsorg går före sång och dans. Men skulle det bli en bestående ordning är vi riktigt illa ute.

Kulturen har en stor betydelse på Gotland. Både för boende och besökare. Det är en av Gotlands största tillgångar som bör få de förutsättningar som krävs för att kunna växa och utvecklas.
Att som det har pratats om i kommunen att lägga ner kulturförvaltningen tror jag inte är rätt väg att gå.
Däremot borde snarast kultur- och fritidsnämnden delas. Kulturen har en så viktig roll att spela på Gotland att en facknämnd borde var rimligt. Inte minst för att politikerna som ska sitta i kulturnämnden kan inhämta den kompetens som krävs och inte behöva splittra sig att också hantera idrottsfrågor. Jag tror att både kulturen och idrotten skulle vinna på en skilsmässa.

Och när vi ändå är på gång. Det är dags att ta ett politiskt ansvar för näringspolitiken på Gotland. Inrätta en ny näringsnämnd som handlägger företagsfrågor, etableringar och en näringslivstillväxt. Säg upp avtalet med turistföreningen och ta över turistfrågorna. Turistföreningen sköter turistbyrån på ett ypperligt sätt. Låt denna verksamhet få fortsätt i turistföreningens regi. Men i övrigt är turismen en näringsverksamhet som bättre samlas under en hatt. Även om turistföreningen gör ett bra arbete så har vi företag inom turistbranschen som inte är medlemmar. Att då turistföreningen har en i det närmaste monopolställning som en förlängd arm av kommunen är inte rimligt.