tisdag, maj 05, 2009

Nytt inlägg på Tradition & Fason

Har ett nytt inlägg på den konservativa bloiggen www.traditionochfason.se "Konservativ antikapitalist för privat ägande". När jag i höstas skrev "Konservativ och antikapitlaist" så reagerade många. Och det var många märkliga reaktioner. Vissa områden är uppenbarligen tabu också i den borgerliga deabtten. Ämnen som inte "får" diskuteras för det rubbar cirklarna allt för mycket.
Min tolkning av kapitalismen är egentligen ganska enkel. Kapitalism är marknadsekonomi som har spårat ut. Jag är helt för marknadsekonomin som i sig kräver vissa förutsättningar för att den ska fungera. Men läs artiklarna på Tradition & Fason, där utvecklar jag tankarna - och retar säkert en hel del nyliberaler. Men detär ett bonus.