måndag, september 07, 2009

Korkat förslag om gårdsförsäljning

PRESSMEDDELANDE
Rolf K Nilsson
Riksdagsledmot (m)
070-3337900
0498-247611


- Förslaget är som flaskor för många bättre viner, korkat! Det säger Rolf K Nilsson, gotländsk riksdagsledamot för moderaterna, i en kommentar till Systembolagschefens tolkning av vad som är ”gårdsförsäljning”.

- Det som föreslås är inte gårdsförsäljning, det är ett exempel på svensk byråkrati där man med konstlade medel gör allt för att behålla och även förstärka Systembolagets monopol.

- Gårdsförsäljning innebär gårdsförsäljning och inte en byråkratisk omväg via Systembolaget, säger Rolf K Nilsson.
- Svenska vinproducenter diskrimineras med gällande svensk lagstiftning och en snar ändring vore till gagn för alla.
- Det är bra att Systembolaget har fått en ny chef som är ambitiös. Men frågan är om hon i denna fråga inte är mer politisk än vad som ingår i hennes uppgift?

- Att beställa gårdsvin via nätet för att några dagar senare hämta ut det på Systembolaget förändrar inte för vinproducenterna. Tanken att kunna köpa några flaskor vin på gården när man är där, har fått se och höra om tillverkningen och kanske druckit av vinet på gårdens restaurang är på alla plan bra mycket bättre än den byråkratisväng som nu föreslås, säger Rolf K Nilsson. Både näringslivet och turismen skulle gynnas.