måndag, september 14, 2009

Pressmeddelande/Hemvärnet Gotland

PRESSMEDDELANDE
Rolf K Nilsson
Riksdagsledamot(m)



Rolf K Nilsson: - Både ÖB och Rikshemvärnschefen på plats, men inbjudna från kommunledningen nobbade!



- Det var positivt att både ÖB Sverker Göransson och Rikshemvärnschefen Roland Ekenberg var på Gotland när helgens hemvärnsövning genomfördes, säger Rolf K Nilsson. Jag fick tillfälle att resonera med båda.

Rikshemvärnschefens insatsövning 2009 genomfördes i veckan på Gotland, i Visby, och avslutades på söndagen. Utöver förband ur Gotlandsgruppen deltog enheter från Bohus-Dalgruppen, från Upplands- och Västmanlandsgruppen och Blekingeggruppen. Från Norge deltog en pluton från det norska hemvärnet samt norska militärpoliser. Norges Rikshemvärnschef fanns också på plats. Cirka 250 soldater har varit direkt inblandade i övningen och med kringorganisationen nådde man upp till runt 400 personer.
Syftet med övningen var bland annat att öva skydd och bevakning av skyddsobjekt samt att lära sig förstå de behov som finns för stridsförmåga i stadsmiljöer av olika slag.

- Det är bra att Rikshemvärnschefen valt att lägga övningen på Gotland, säger Rolf K Nilsson. Gotland är en ur många synvinklar, inte minst militärt, intressant och det är bra att den svenska försvarsmakten visar upp sig och signalerar att det finns militär verksamhet på ön. Östersjön blir ett allt mer intressant militärt område, vilket inte minst den pågående ryska mastodontövningen Zapad 2009 visar.

- Jag är glad att jag fick inbjudan att vara med och med egna ögon få se, och få prata med deltagarna.
- Något förvånad är jag över att ingen av de inbjudna företrädarna för Gotlands kommun valde att deltaga. Det är inte var dag det på Gotland erbjuds tillfälle att få en pratstund med såväl ÖB som Rikshemvärnschefen, säger Rolf K Nilsson.

Idag finns på Gotland ca 600 hemvärnssoldater med hög och ständig beredskap. Hemvärnet på Gotland genomför egen grundutbildning för dem som är intresserade. Nästa år är två utbildningar inplanerade som ska resultera i 60 nya hemvärnssoldater som skriver kontrakt.

- Det finns fortfarande mycket fördomar om hemvärnet, vilka som är med där och vad man gör. Och inte blir det bättre när delar av media okunnigt kommenterar övningen som att ”leka krig” och ”låtsaskrig”, säger Rolf K Nilsson. Våra hemvärnssoldater är värda all respekt för sina insatser! Det är en betydelsefull och viktig uppgift de frivilligt har tagit på sig.