fredag, oktober 02, 2009

Bra artikel i Svensk Tidskrift

http://www.svensktidskrift.se/?p=986

"Därför slutar de
Av Maria Eriksson | 2 oktober 2009

Vilken makt har riksdagen egentligen? Är ledamöterna “statister i ett välregisserat skådespel”? Eller handlar det bara om att lära sig spelets regler? Svensk Tidskrift har intervjuat några av de moderata riksdagsledamöter som valt att inte kandidera igen i nästa val. Fyra ledamöter, fyra olika skäl. Varför slutar de? Hur ser de på sina uppdrag? Och håller de med om att riksdagen är ett transportkompani?"
Så lyder ingressen till en mycket bra artikel i Svesnk Tidskrift som tar upp ett problem som vi säkert kommer att diskutera mer. De som intervjuas är Inger Renée, Bertil Kjellberg, Kent Olsson och undertecknad.

Riksdagen är en av grundpelarna i den svenska demokratin. Riksdagens makt och inflytande är en förutsättning för att grundpelaren inte ska vittra sönder.

ROLF K NILSSON