torsdag, oktober 22, 2009

Pressmeddelande Nord Stream Gasledningen

PRESSMEDDELANDEROLF K NILSSON (M):
- Inget seriöst försök från oppositionen att stoppa gasledningen!

Rolf K Nilsson, moderat riksdagsledamot från Gotland är kritisk till oppositionens reservation i frågan om EU:s Östersjöstrategi som riksdagen idag röstat om.

- Det rör sig inte om ett seriöst försök från oppositionen att försöka stoppa gasledningen, endast skaffa PR-poäng och skapa oro bland regeringspartierna. Vad man gör nu är att med så mycket buller som möjligt slå in öppna dörrar, säger Rolf K Nilsson. Miljöinvändningarna mot gasledningen torde inte vara obekanta för regeringen, snarare tvärtom. Min uppfattning är att regeringen verkligen tar miljön i Östersjön på stort allvar.

Riksdagen röstade på torsdagen om Utrikesutskottet utlåtande när det gäller EU:s strategi för Östersjöområdet. Oppositionspartierna i utrikesutskottet hade reserverat sig med hänvisning till Nord Streams gasledningsprojekt.

- Det känns förvisso bra att kritiken mot Nord Streams planer är väl förankrade i oppositionen. Men nu är det inte Riksdagen som äger frågan om gasledningen. Frågan bereds på regeringskansliet, vilket oppositionen mycket väl känner till, säger Rolf K Nilsson. Och ska man nu, som oppositionen gör, passa på tillfället att markera sitt motstånd när det gäller den planerade gasledningen så bör man inte inskränka protesterna till miljöskälen, det är politiskt tämligen okontroversiellt. Oppositionen undviker medvetet att ta upp de politiska aspekterna; säkerhetspolitiken och det faktum att Europa blir allt mer energiberoende av Ryssland.

- Det finns många skäl att säga nej till gasledningen. Regeringen har valt att sikta in sig på miljöskälen innan man fattar sitt beslut. På miljösidan finns avtal och konventioner som de berörda länderna lovat att följa. När det gäller de säkerhetspolitiska skälen kan vi bara markera en uppfattning och se till att ha en sådan säkerhetspolitik som kan stå upp mot de förhållanden som blir verklighet om gasledningen byggs, säger Rolf K Nilsson.

- Jag hoppas regeringen säger nej. Men jag tror tyvärr inte det spelar någon roll. Jag tror gasledningen byggs oavsett vad Sverige tycker.