tisdag, januari 12, 2010

Gasledningen och "rysshatet"

Debatten om gasledningen fortsätter här på Gotland. Och med ett inlägg i dagens GT på Folkbladets ledarsida går den socialdemokratiske nestorn Henry Lindkvist åter till hårt angrepp mot mig och mitt ”rysshat” - http://www.helagotland.se/ledare/artikel.aspx?articleid=5731316.
Givetvis med bifall från Gotlands störste Rysslandskramare Tore Gannholm.

På lördag den 16 januari ska den av Gazprom (Nord Stream) bekostade hamnen i Slite invigas. Det är en sorglig dag. Inget hörs om varför man från rysk sida vill ha gasledningen, inte heller om den allt annat än hemliga agendan för rysk utrikespolitik. Endast hur positiv denna hamn är för Slite och för Gotland. Att sätta in den i ett större sammanhang är uppenbarligen allt för skamligt.

Jag är extremt trött på alla påståenden om mitt rysshat. Men har man inte fler argument i den sakliga debatten är detta bra att ta till. Tyvärr finns där alltid någon som går på det.

Jag skulle vara mycket tacksam om alla som har kritiska uppfattningar om gasledningen, syftet bakom den och den allt mer aggressiva ryska utrikespolitiken också lät sin kritik komma till gotlänningarnas kännedom. Skriv till de gotländska tidningarna och deltag i debatten på nätet. Än är inte sista ordet sagt i denna fråga.

ROLF K NILSSON