onsdag, januari 20, 2010

Ryssland varnar för allainsen G2 ; USA - Kina

(ANALYS)Läste en artikel i Pravdas engelskspråkiga upplaga i slutet av november förra året som inte lämnat mig någon ro. Artikelns innehåll är intressant och är tankeväckande när det gäller den ryska synen på världspolitiken.
Om man i Ryssland använder samma metoder som under Sovjettiden, vilket man i väldigt stor utsträckning gör, för att testa och få ut budskap om vad statsledningen vill och tycker då är artikeln av ännu större intresse.
Skribenten Natalia Serova går i sin artikel till mycket hårt angrepp mot USA och ser framför sig ett framtida militärt samarbete mellan en EU-armé och Ryssland.

EU har viktiga skäl för att skapa en gemensam armé, enligt Serova. Europa vill öka sin betydelse i världen och bli ett verkligt centrum för inflytande. Från Europas sida har man inte varit lycklig över rollen som den mindre partnern till USA. För att inte tala om den underordnade rollen i NATO som är Europas. De europeiska ledarna är också oroade över den ökade roll i världspolitiken som Asien och Afrika håller på att bygga upp. Den största riskfaktorn för Europas del dök upp när USA och Kina skapade sin egen union – G2.
Röster för att skapa en EU-armé hördes åter när president Obama besökte Kina, enligt Serova. Om USA och Kina skapar en Stilla Havsallians glöms alliansen över Atlanten bort och den amerikanska utrikespolitiken får en annan inriktning vilket betyder att Europa får ta hand om sin egen säkerhet.
Natalia Serova citerar den italienske utrikesministern Franco Frattini som förklarat att om USA och Kina förenas i en gemensam utrikespolitik är risken stor att Europa blir irrelevant. Europa distanseras av G2, av USA och Kina.

Vissa experter menar, enligt Serova, att det är bra för Ryssland om med ett gemensamt europeiskt försvar. Europa behöver, enligt skribenten, göra sig av med USA:s inflytande eftersom USA planerar att svika sina gamla europeiska allierade till förmån för Kina. Axeln Washington – Peking är ett reellt hot och Europas ända möjlighet att möta detta hot är att förena sina styrkor med Ryssland. Så långt Natalia Serova i Pravda.

Jag är ingen vän av en ren Europaarmé. Jag vill ha att medlemsländerna i EU samarbetar när det gäller militära frågor. Systemet med europeiska stridsgrupper (battlegroups) som står beredda sex månader i taget är en variant. Det finns säkerligen andra som kan utvecklas.

Vad ligger där i resonemanget om att USA är på väg att lämna den transatlantiska alliansen? Och istället favorisera Kina som både en politisk och ekonomisk samarbetspartner?
Tyvärr finns det korn av sanningar att bygga vidare för att det inte alls är fria fantasier, önskedrömmar eller ren desinformation från Moskva för att splittra såväl EU-länderna som NATO-samarbetet.

Obama administrationen är inte lika angelägen som tidigare republikanska att stå vid fronten när det gäller mänskliga rättigheter i de kommunistiska diktaturerna. Intresset för Europa är mindre, precis som det transatlantiska samarbetet. Men att gå därifrån till att helt överge Europa och NATO för att ersätta detta samarbete med ett kinesiskt är nog att dra väl höga växlar.

Samtidigt ska vi vara medvetna om att det inom EU, inte minst i Tyskland och inom den tyska socialdemokratin finns de som gärna ser ett utökat samarbete mellan EU och Ryssland - också på det militära området. Gärna som ersättning för NATO och kopplingen till USA.
Europa behöver det transatlantiska samarbetet. Och USA behöver det lika mycket om man även i framtiden vill framstå som försvarare av frihet, fred och demokrati. Att ge upp Europa, samarbeta med Kina och överse med kränkningarna av de mänskliga rättigheterna ligger knappast i linje med den amerikanska frihetstraditionen. Detta utesluter dock inte att det finns ett stort antal isolationister som helst ser att USA inte figurerar på världsscenen annat än när det ger USA politiska och ekonomiska fördelar.

Europa behöver USA och USA behöver Europa. Isolationister och tredje part ska inte få sabotera den transatlantiska alliansen.