torsdag, januari 07, 2010

Rysk kontroll av ubåtstrafiken i Östersjön

PRESSMEDDELANDE
Rolf K Nilsson
Riksdagsledamot(m)
Ledamot av försvarsutskottet

Ang. Rysk kontroll av ubåtstrafiken i Östersjön

- Desinformation var en av Sovjetunionens metoder för att förvirra och föra västvärlden bakom ljuset. En metod som helt tydligt ärvs av Ryssland och som praktiseras flitigt i samband med den planerade gasledningen genom Östersjön, säger moderate riskdagsledamoten Rolf K Nilsson i en kommentar till de uppgifter radioekot presenterade i helgen.
- Det ter sig sannerligen lite märkligt när Nord Streams svenske talesperson, Lars O Grönstedt, utan darr på rösten i svensk radio dementerar vad såväl den ryske premiärministern, tidigare presidenten, Putin och nuvarande vicepremiärministern, tidigare försvarsministern, Ivanov vid mer än ett tillfälle förklarat; att det blir den ryska Östersjöflottan som får till uppgift att bevaka gasledningen såväl under byggnationen som när den är färdig, säger Rolf K Nilsson. Grönstedt får ursäkta, men i den här frågan väger de ryska ledarnas ord tyngre än den förre bankdirektörens.

Såväl den svenska militären som totalförsvarets forskningsinstitut hävdar med bestämdhet att med sensorer (som ser ut som elkablar)placerade på gasledningen kan man från rysk sida få kontroll över undervattensrörelserna i Östersjön.
Sen svenske generalen Michael Moore förklarade i Ekots sändning att den svenska marinen är beredd, men att någon återmilitarisering av Gotland inte är aktuellt.

- Jag har stor respekt för Michael Moore, men en återmilitarisering av Gotland måste vara en öppen fråga, säger Rolf K Nilsson. Efter den svenska regeringens ja till gasledningen, enligt gällande internationella miljöregler, och de ryska storövningarna i slutet på 2009 som bland annat genomfördes med anledning av den planerade gasledningen har vi en ny säkerhetspolitisk situation. Vad som var sanning för ett år, eller ett halvår, sedan behöver inte vara det idag.