måndag, januari 18, 2010

När rysskräcken kom till Sälen

Folk och Försvars rikskonferens har börjat i Sälen. I år finns det möjlighet att följa konferensen på nätet. Bra service. Första dagen hade några höjdpunkter jag inte kan låta bli att kommentera.
Försvarsminister Sten Tolgfors (m) och ÖB Sverker Göranson höll de inledande talen. Klara och tydliga besked från båda håll. Men sedan blev det lite knepigare.

Sten Tolgfors redogjorde för den av Sverige proklamerade solidaritetsförklaringen; att om länder i Sveriges närhet blir utsatta för militärt hot eller angrepp ska Sverige inte stå overksamt. Samtidigt utgår vi från att länder i vår närhet förhåller sig på samma sätt till Sverige i en omvänd situation.

Sedan var det då dags för en paneldiskussion om hur Sverige egentligen förhåller sig till den svenska solidaritetsförklaringen. Bo Hugemark och Johan Thunberger hade fått uppdraget att konstruera ett möjligt(?) scenario där solidariteten sattes på prov.
De som skulle ta sig an de olika förutsättningarna och händelserna var Urban Ahlin s, Staffan Danielsson c, Karin Enström, m och Peter Rådberg, mp. Läget var att ett baltiskt land blev utsatt för ryska påtryckningar med anledning av en missnöjd rysk minoritet inom landets gränser. Ryssarna anordnade militära övningar i området. Hur agerar då Sverige och en svensk regering. Spelet, om man kan kalla det så, kan vi lämna därhän. I sammanfattning kan sägas att alliansen ville gå något längre i insatser än de rödgröna. Men det intressanta var den nakna rysskräck som uppenbarade sig. Det var en synnerligen ovillig panel som inte ville diskutera möjlig rysk aggressivitet mot ett ospecificerat baltiskt land. Ännu mindre vad den svenska solidaritetsförsäkringen i praktiken skulle betyda.

Rädslan att reta Ryssland och som Urban Ahlin i slutet uttryckte det, vissa nationella krafter, var under hela diskussionen pinsamt märkbar. Alla fick möjlighet att vittna om att de inte trodde att Ryssland vare sig skulle göra si eller så. Varför skulle ryssarna det?
När sedan Bo Hugemark som den militär han är kunde förklara att det första man från rysk sida rent militärstrategiskt borde göra vid en uppseglande konflikt var att ta den militära kontrollen över Gotland – ja, då lyste skräcken i ansiktena på panelen. Då ville dom bara inte vara med längre.

Förutom att panelen smulade sönder den svenska solidaritetsförklaringen till att i praktiken inte vara värd någonting mer än en viljeyttring, avslöjade den de mycket stora problem vi har i svensk försvarsdebatt. Oviljan att diskutera möjliga scenarior i Östersjöområdet. En ovilja därför att det kan reta ryssarna.
I viss mån kan jag hålla med. Och det hade varit om de möjliga händelserna varit tagna direkt ur fantasin. Men nu har vi ett läge där Ryssland rustar upp, där tonen mot grannarna inte är av det milda slaget, där de ryska ledarnas uttalanden inte kan tolkas som annat än att man från rysk sida är beredd att använda vapen om/när man anser det vara befogat. Villigheten att skicka ut militär gäller inte bara om Ryssland är hotat utan också allierade länder samt om ryska befolkningsgrupper i utlandet behöver ”assistens”.

Vi måste kunna diskutera öppet konsekvenserna av vad officiell rysk utrikespolitik betyder, vad ryska ledares uttalanden betyder och vilka konsekvenserna blir för Sverige, för Östersjöområdet och för EU - om man fullföljer.

Vi som varnar för konsekvenserna av t.ex Nord Stream/Gazprom-ledningen genom Östersjön, om den ryska upprustningen, om aggressiv rysk utrikespolitik med mera får ofta i debatten höra att vi lider av rysskräck och i grövsta fall rysshat. Men om det finns rysskräck någonstans då är det hos dem som inte vågar diskutera dagens Ryssland med rädsla för vilka reaktionerna i Moskva ska bli. Denna rädsla för ryssen är om någon farlig för Sverige och visar att debatten inte alls är så öppen och fri i vårt land som vi vill göra gällande.

Vad tycker jag då om solidaritetsförsäkringen? Jo, jag tycker den är bra och något att bygga vidare på. Den uttrycker en politisk vilja som jag tycker är positiv. Men nog hade jag önskat att en sådan solidaritetsförsäkran hade varit ömsesidig och formaliserad i undertecknade avtal länderna emellan. Den är en del av ett utökat nordiskt försvarssamarbete som jag ställer mig helt bakom. Dock är min övertygelse att det bästa och mest rationella nordiska försvarssamarbetet får vi inte förrän Sverige och Finland blir fullvärdiga medlemmar i NATO.