onsdag, augusti 04, 2010

Vi kan inte tiga ihjäl Rysslands upprustning!

Pressmeddelande skickat den 3 aug.2010

ROLF K NILSSON (M):
- Vi kan inte tiga ihjäl Rysslands upprustning!

- Jag kan väl inte neka till att jag känner en viss besvikelse när jag läser alliansens förslag om den framtida försvars- och utrikespolitiken! Det säger Rolf K Nilsson, moderat ledamot av riksdagens försvarsutskott. Förvisso är allianstankarna jämfört med vad de röd-gröna har att komma med riktigt angenäma – men allting är ju relativt.
- Jag tror att det på sikt är nödvändigt att vi höjer försvarsanslagen och jag tror att vi måste se på såväl en större numerär när det gäller soldater som förstärkningar på materielsidan.

- Alliansrapporten undviker i det närmaste att ta upp Ryssland och vad som sker där, vilket med tanke på de uppgifter som kommit de senaste dagarna från Moskva är i högsta grad otillfredsställande, säger Rolf K Nilsson.
- Ryssland ska de närmaste tre åren öka sin försvarsbudget med 60 procent. Förstärkningar på materielsidan, bättre utrustning för soldaterna och bättre träning är vad pengarna ska gå till. En stor del av pengarna går till att förstärka den ryska flottan och då bland annat med de franska landstigningsfartygen av typen Mistral. Man ska också utveckla nya ubåtar.
- Ryssland återupptar nu produktionen av sovjettidens ”ekranoplan” populärt kallade ”kaspiska sjömonster”, en korsning mellan flygplan och båt som ska testas om två år.

- Går vi bara några veckor tillbaka i tiden så kunde vi läsa om hur Ryssland har placerat ut nya robotar i direkt närhet av den estniska gränsen, fortsätter Rolf K Nilsson. Utplaceringar som man från den estniska regeringen betecknar som oroväckande och alarmerande.
- Robotsystemet Iskander som det rör sig om kan användas i många olika syften, bland annat för bekämpning av luftvärnssystem. Robotarna har en kapacitet att nå också finskt territorium.

- Vi kan inte blunda för det som händer i Ryssland, för det som händer i vår direkta närhet, säger Rolf K Nilsson. Önsketänkande eller förnekande gör inte vårt försvar starkare.